Kullanım Şartları

Nestlé İnternet Sitesi Kayıt ve Şartları

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu internet sitesini herhangi bir şekilde kullanmanız burada belirtilen Kayıt ve Şartları kabul ettiğiniz anlamına geldiği için lütfen işbu belgede yer alan Kayıt ve Şartları okuyunuz.

İşbu sitenin tamamında “tarafımız”, "tarafımıza/tarafımızı”, “tarafımızın”, “Nestlé” ve “Nestlé Group” terimleri Nestlé S.A., Nestlé Health Science S.A. ve bağlama göre uygun olduğu şekilde bağlı şirketleri ifade eder. “Tarafınız” ise işbu internet sitesine erişim sağlayan ve/veya işbu internet sitesini kullanan tüm şahısları ifade eder.

İnternet Sitesi Gizlilik Bildirimi

İşbu internet sitesine gönderilen tüm kişisel bilgiler veya materyaller işbu internet sitesinde yer alan Gizlilik Bildirim altında belirlenmiş kayıt ve şartlara tabidir.

Bilgilerin doğruluğu, tamlığı ve güncelliği

İşbu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluk ve tamlığı hususunda makul surette tüm girişimlerde bulunuyor olmamıza rağmen işbu internet sitesinde kullanıma sunulan bilgilerin doğruluk ve tamlığına ilişkin sorumluluk kabul edilmez. İşbu internet sitesinde yer alan materyallerin esas alınmasında risk tarafınıza ait olacaktır. İşbu internet sitesinde yer alan bilgi ve materyallerde yapılacak değişiklikleri takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.

İletim

Her türlü veri, soru, yorum, öneri veya benzerleri dâhil elektronik posta veya başka şekilde işbu internet sitesine gönderdiğiniz tüm kişisel olmayan iletişim veya materyaller gizli olmayan ve telif ile korunmayan iletişim ve materyal olarak dikkate alınacaktır. İlettiğiniz veya gönderdiğiniz her şey Nestlé Group’un mülkiyetine girecek ve çoğaltma, ifşa, iletim, yayım, yayın ve kayıt dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü amaca yönelik kullanılabilecektir. Bunun yanı sıra, Nestlé Group işbu internet sitesine gönderdiğiniz iletişimler içinde yer alan tüm fikirleri, sanat çalışmalarını, icatları, geliştirmeleri, öneri veya konseptleri (ürün geliştirme, imalat, reklam ve pazarlama dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) bilcümle amaca yönelik kullanmakta serbesttir. Bu tür kullanımlarda ilgili bilgileri arz eden taraf tazmin edilmez. Bilgi arzında bulunarak aynı zamanda arz edilen materyalin/içeriğin mülkiyetine sahip olduğunuzu, bunların alçaltıcı olmadıklarına ve Nestlé Group’un bunları kullanması halinde herhangi bir üçüncü taraf haklarının ihlal edilmeyeceğini veya herhangi bir uygulanabilir yasanın ihlal edilmeyeceğini de taahhüt edersiniz. Nestlé Group’un arz edilen bilgileri kullanma yükümlülüğü yoktur.

Fikri mülkiyet hakları

İşbu internet sitesinde yer alan tüm metin, imaj ve diğer materyallerdeki tüm telif hakları, marka hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları Nestlé Group mülkiyetindedir veya ilgili mülk sahiplerinin izni ile dâhil edilmiştir.

İşbu internet sitesinin görüntülenmesine, çıktı almak ve bir sabit sürüye indirmek suretiyle veya diğer şahıslara dağıtma amacıyla özetler çoğaltmaya izin verilir. Çoğaltılan kopyalar üzerinde tüm telif hakları ile diğer mülkiyet hakları ve aşağıda yer alan marka hakkı bildirisi eksiksiz yer aldığı sürece çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşbu internet sitesinin hiçbir bölümünün kopyası ticari kazanç sağlamak amacıyla satılamaz veya dağıtılamaz veya başka hiçbir çalışmaya, yayına veya internet sitesine dâhil edilemez veya değiştirilemez.

® Société des Produits Nestlé S.A. Tescilli Markası. Tüm hakları saklıdır.

İşbu internet sitesinde görüntülenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (bir arada “Ticari Markalar”) Nestlé Group bünyesindeki Société des Produits Nestlé S.A. şirketine aittir. İşbu internet sitesinde yer alan hiçbir öğe yine işbu internet sitesinde görüntülenen hiçbir Ticari Markaya ilişkin lisans veya kullanma hakkı verme olarak yorumlanmayacaktır. İşbu internet sitesinde görüntülenen Ticari Markaların veya işbu internet sitesinde yer alan diğer içerikleri işbu Kayıt ve Şartlar altında belirtilen hususlar haricinde kullanmanız/kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca Nestlé Group’un fikri mülkiyet haklarını yasanın tanıdığı kapsamı bütünü dâhilinde aktif bir şekilde uygulayacaktır.

Diğer internet sitelerine bağlantılar

Nestlé Group internet sitelerinde yer alan bağlantılar sizi Nestlé Group ağı ve sistemleri dışına yönlendirebilecektir ve Nestlé Group bu üçüncü taraf internet sitelerinin içeriği, doğruluğu veya fonksiyonuna ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiş olup Nestlé Group, bağlantı sağladığı üçüncü taraf internet sitelerinde daha sonradan yapılabilecek değişiklerden sorumlu tutulamaz. Diğer internet sitelerine ait bağlantıların dâhil edilmesi Nestlé Group onayı anlamına gelmez. Ziyaret ettiğiniz diğer bütün internet sitelerinin yasal uyarılarını ve gizlilik bildirimlerini dikkatlice okuyarak bunları dikkate almanızı şiddetli öneririz.

Taahhütler ve Yasal Uyarılar

İşbu internet sitesini kullanmanızın riski yalnızca tarafınıza aittir.

Taahhütler

İşbu internet sitesi tarafınıza “Olduğu Gibi” ve “Mevcut Olduğu Şekilde” sağlanmış olup buna bağlı olarak Nestlé Group (satılabilirlik veya belirli bir amaç için uygun kalitede olma ve uygunluğa ilişkin zımni taahhütler dâhil), işbu internet sitesinde yer alan materyallerin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel olması, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemesi, işbu internet sitesine sağlanacak erişimin kesintisiz veya hatasız veya virüssüz olacağı, işbu internet sitesinin güvenli olacağı, işbu internet sitesi aracılığıyla Nestlé Group’tan alınacak tavsiye veya fikirlerin doğru veya itimat edilecek olduğuna ilişkin taahhütler veya beyanlar dâhil zımnen, açıkça, yasal olarak veya başka bir şekilde herhangi bir taahhüt vermez ve bunlara ilişkin tüm beyan veya taahhütleri açıkça reddeder.

Bazı yargı yetkilerinin zımni taahhütlerin istinalarına izin vermeyebileceğini ve bu nedenle bu istisnaların bazılarının tarafınız için geçerli olmayabileceğini lütfen dikkate alınız. Ülkenizdeki yerel yasaları kontrol ediniz.

İşbu internet sitesine veya işbu internet sitesinde yer alan herhangi bir özelliğe veya bunların herhangi bir kısmına veya özelliğine olan erişiminizi önceden haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya iptal etme hakkımız saklıdır.

Sorumluluk

Nestlé Group ve/veya adımıza işbu internet sitesinin oluşturulması, üretilmesi ve sağlanması aşamalarına dâhil olan diğer tüm taraflar doğrudan, arızi, dolaylı, bağlı, özel veya cezai tüm zararlar, giderler, ziyanlar veya bilcümle borçlara ilişkin ve işbu internet sitesine erişim sağlamanızdan, kullanmanızdan, kullanamamanızdan veya içerik değişikliklerinden doğan ya da işbu internet sitesinde yer alan bir bağlantı aracılığıyla erişim sağladığınız başka bir internet sitesinden doğan veya uygulanabilir yasanın izin verdiği kapsam dâhilinde tarafımıza gönderdiğiniz herhangi bir elektronik posta sonucu attığımız veya atmadığımız adımlardan doğan herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğu kabul etmeyecektir.

Nestlé Group ve/veya adımıza işbu internet sitesinin oluşturulması, üretilmesi ve sağlanması aşamalarına dâhil olan diğer tüm taraflar işbu internet sitesinde kullanıma sunulan materyallerin ve hizmetlerin sürdürülmesi veya bunlarla bağlantılı düzeltme, güncelleme veya sürüm temin edilmesine ilişkin sorumluluk kabul etmez. İşbu internet sitesinde yer alan tüm materyaller önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bunun yanı sıra, işbu internet sitesini kullanmanızdan, erişim sağlamanızdan veya materyalleri indirmenizden kaynaklanan bilgisayar ekipmanlarınıza veya diğer mallarınıza bulaşabilecek virüslerden dolayı uğranan tüm zararlara dair Nestlé Group herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. İşbu internet sitesinden materyal indirmek istemeniz halinde bu işlemin riski tarafınıza ait olacaktır.

Uygulanabilir yasanın izin verdiği azami kapsam dâhilinde işbu internet sitesini kullanmanızdan veya erişim sağlamanızdan doğabilecek Nestlé Group, grup yetkilileri, direktörleri, çalışanları, tedarikçileri ve programcılarına karşı olan tüm davalardan açıkça feragat ediyorsunuz.

Yasaklanmış Faaliyetler

Aşağıdaki hususlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Nestlé Group’un mutlak takdir hakkıyla uygunsuz görebileceği tüm fiilleri ve/veya yasalara aykırı görebilecek fiilleri veya işbu internet sitesinde uygulanabilir herhangi bir yasa tarafından yasaklanmış tüm fiilleri yerine getirmeniz yasaktır:

  • Bireylerin gizliliklerini (ilgili şahsın izni olmaksızın kişisel bilgilerin karşıya yüklenmesi dâhil) veya diğer yasal haklarını ihlal edecek tüm fiiller;
  • İşbu internet sitesini Nestlé Group’un, çalışanlarının veya diğer şahısların adlarına leke sürmek veya bunlara hareket etmek amacıyla kullanmak veya Nestlé Group’un adını kötüye çıkaracak şekillerde hareket etmek;
  • Nestlé Group’un mallarına veya diğer şahıslarına mallarına zarar verebilecek virüs içeren dosyalar yüklemek ve
  • Tarafımıza göre sıkıntıya neden olması, Nestlé Group veya üçüncü taraf sistemlerine veya ağ güvenliğine zarar vermesi veya bunları ihlal etmesi olası materyaller dâhil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla işbu internet sitesinde yayımlanacak veya iletilecek tüm onaysız, küçük düşürücü, ırkçı, müstehcen, tehditkar, pornografik veya yasalara aykırı materyaller.

 

Yargı yetkisi ve amir kanun

Nestlé Group, işbu internet sitesinde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal bölgelerde veya lisanlarda uygun olduğu veya kullanılabilir olduğu hususunda beyanda bulunmaz.

Tarafınız ve Nestlé Group, işbu internet sitesinin kullanımına ilişkin veya kullanımdan doğan tüm uyuşmazlık veya taleplerin İsviçre yasalarına tabi olacağı ve İsviçre mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine müracaat edileceğini kabul eder.

Yasal uyarı güncellemesi

İşbu bildirim üzerinde değişiklik ve düzeltme yapma hakkımız saklıdır. Yeni eklenen bilgileri ve burada yer alan bilgileri gözden geçirmek için işbu sayfayı zaman zaman ziyaret ediniz.

Copyright © 2012 Société des Produits Nestlé S.A.