Ürün sayfalarımızın içeriği sağlık profesyonelleri için hazırlanmıştır.

Sağlık Profesyoneli misiniz?

Eğer sağlık profesyoneliyseniz lütfen sayfayı ziyaret etmek için "EVET"i, değilseniz "HAYIR" ı tıklayınız.

Ürün sayfalarımızın içeriği sağlık profesyonelleri için hazırlanmıştır.
Anasayfaya yönlendirileceksiniz.
Sağlık profesyonelleri için hazırlanmış içeriğe yönlendiriliyorsunuz.
Serebral Palsi ve
Beslenme
br-bar

Yetersiz beslenme, büyüme geriliği, mikronütrient eksiklikleri, osteopeni ve nutrisyonel komorbiditeleri önlemek için besleme zorlukları ele alınmalıdır.1

Ebeveynlere aşağıdaki soruları sormak durumu daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir:2

 • Besleme süresi 30 dakikadan uzun mu sürüyor?
 • Yemek zamanları sizin ve çocuğunuz için stresli mi?
 • Özellikle yaşamın ilk iki yılında, son 2-3 ay içerisinde, kilo almanın yetersiz olduğunu gözlemlediniz mi?
 • Çocuğunuzda solunum yolu hastalıkları hikayesi var mı?
 • Yemek zamanlarında artan bir burun tıkanıklığı (nazal konjesyon) gözlemlediniz mi?
 • Yemek zamanlarında ses kalitesinde bir değişiklik fark ettiniz mi?

Mümkünse, serebral palsili hastanın spesifik beslenme sorunlarını tanımlamanıza yardımcı olmak için, hastanın nasıl yemek yediğini daha iyi gözlemlemek adına muayene odanızda bir yemek simülasyonu yapabilirsiniz.

Bir yutma bozukluğunun varlığından şüpheleniyorsanız, modifiye baryum yutma çalışması2 olarak da bilinen videofloroskopik yutma yöntemiyle değerlendirme yapılması tercih edilir.

 

 

Referanslar:

 1. Romano C et al. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for the Evaluation and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Neurological Impairment. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;65(2):242-264.
 2. Scarpato E et al. Nutritional assessment and intervention in children with cerebral palsy: a practical approach. Int J Food Sci Nutr. 2017;68(6):763-770.

Oral motor disfonksiyon olarak da bilinen disfaji, orta ve şiddetli serebral palsili olan çocuklarda bugüne kadar saptanan en yaygın beslenme zorluğudur.1

Tipik olarak, disfajisi olan bir çocuğun yiyecek ve/veya sıvıları yutma sorunu vardır. Spastik kuadriplejisi olan çocuklarda daha fazla yutma güçlüğü gözlenir.2

Bir takım işaretler çocuğun disfajiye sahip olduğunu gösterebilir. Olası işaretlerin kısmi bir listesi aşağıdadır:2

 • Beslenme sırasında öksürme ve/veya boğulma
 • Beslenme sırasında yüz rengindeki değişiklikler
 • Beslenme sırasında yorgunluk/terleme
 • Yiyecekleri ağızda tutma zorluğu
 • Beslenme süresinin uzaması
 • Kronik bir öksürük
 • Düşük kilo alımı
DİSFAJİ DEĞERLENDİRMESİNDE TANISAL ARAÇLAR
Dikkatli beslenme öyküsü
Fizik muayene (özellikle nörolojik muayene)
Baryum yutma
Modifiye baryum yutma (videofloroskopi)
Özofageal manometri
Özofageal pH izlemi
Endoskopik değerlendirme (hipofarinks veya ösefageal)

 

Diagnostic tool table Source: DeLegge MH. Enteral nutrition and the neurologic diseases. In: Rolandelli RH. Enteral and Tube Feeding, eds. 4th ed. Elsevier, Inc., 2005, p. 410.

Disfaji sadece malnütrisyona yol açmayıp, aynı zamanda tekrarlayan aspirasyonlara (yiyecek ya da sıvı yutma problemleri nedeniyle solunum yoluna ya da akciğerlere girmesi) bağlı olarak pnömoni gibi bir takım solunum problemlerine de neden olabilir. Aspirasyon, yakın takip ve önlemek için dikkatli müdahaleler gerektiren tehlikeli bir yan etkidir. Belli durumlarda sessiz olabilir. Bu yüzden dikkatli ve erken tanı hastanın yaşamını değiştirebilir.

Aspirasyon için başlıca risk faktörleri arasında şunlar mevcuttur:3

 • Azalmış bilinç düzeyi
 • Nöromüsküler hastalıklar ve solunum ve dolaşım sisteminin yapısal anormallikleri
 • Endotrakeal entübasyon
 • Kusma
 • Kalıcı olarak yükselmiş gastrik rezidüel hacimler
 • Hastanın uzun süreli sırtüstü pozisyonlandırılma ihtiyacı
 • Önceki aspirasyon epizodları

Disfajinin etkin yönetimi multidisipliner bir ekip işbirliği gerektirir. Gastrointestinal konular, pulmoner durum, beslenme/hidrasyon, oral sensorimotor beceriler, davranışsal konular ve aile etkileşimlerinin tümünün paralel olarak yönetilmesi gerekir.3

Hastanın öğünlerinin içeriğini ve kıvamını uyarlamak ve beslenme sürecinde doğru postürü sağlamak, disfajiyle baş etmekte olası yollarıdır.

→İÇERİK VE KIVAMIN NASIL UYARLANACAĞINA DAİR DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BESLENME ÇÖZÜMLERİYLE İLGİLİ BÖLÜME BAKIN.

 

Referanslar:

 1. Penagini F et al. Dietary Intakes and Nutritional Issues in Neurologically Impaired Children. Nutrients.2015;7(11):9400-15.
 2. Arvedson JC. Feeding children with cerebral palsy and swallowing difficulties. Eur J Clin Nutr. 2013;67 Suppl 2:S9-12.
 3. DeLegge MH. Enteral nutrition and the neurologic diseases. In: Rolandelli RH. Enteral and Tube Feeding, eds. 4th ed. Elsevier, Inc., 2005, p. 410.