Ürün sayfalarımızın içeriği sağlık profesyonelleri için hazırlanmıştır.

Sağlık Profesyoneli misiniz?

Eğer sağlık profesyoneliyseniz lütfen sayfayı ziyaret etmek için "EVET"i, değilseniz "HAYIR" ı tıklayınız.

Ürün sayfalarımızın içeriği sağlık profesyonelleri için hazırlanmıştır.
Anasayfaya yönlendirileceksiniz.
Sağlık profesyonelleri için hazırlanmış içeriğe yönlendiriliyorsunuz.

Serebral Palsi
ile Yaşam

bg-bar

Serebral palsi (SP) çocukluk döneminde teşhis edilen yaygın bir fiziksel engelliliktir. İlerleyici olmayan bir grup kalıcı nörolojik bozukluktur.

Serebral Palsi ilk kez 1862 yılında ortopedik cerrahı William Little tarafından tanımlandı. Bugün, Uluslararası Yürütme Kurulu serebral palsiyi şu şekilde tanımlamaktadır:

Gelişmekte olan fetüs veya bebeğin beyninde meydana gelen ilerleyici olmayan rahatsızlıklara atfedilen, aktivite sınırlandırmasına neden olan, hareket ve postürün gelişmesi ile ilişkili bir grup kalıcı bozukluk. Serebral palsinin motor bozukluklarına sıklıkla duyu, algı, biliş, iletişim ve davranış bozuklukları, epilepsi ve sekonder kas-iskelet sistemi sorunları eşlik eder." 1

Genel serebral palsi prevalansı, 1000 canlı doğumda 2.11'dir. (%95 CI 1.98 - 2.25)2

Serebral palsi, doğum ağırlığı 1000 ile 1499 g olan çocuklarda prevelansı en yüksek (1000 canlı doğumda 59.18; %95 CI 43.38–73.95), ve doğum ağırlığı 2500 g'ın üzerindeki çocuklarda en düşüktür (1000 canlı doğumda 1.33; %95 CI 1.19–1.49).2

Birkaç yıl önce, prevalans oranları obstetrik pratiğin ve yenidoğan bakımının sonuç ölçütleri olarak kullanılmış ve bu alanlardaki iyileştirmelerin daha düşük serebral palsi oranlarına yol açması beklenmiştir.3

Sonuç olarak, elektronik fötal izlem ve sezaryen gibi girişimler zaman içerisinde artmıştır.3

Vücudun etkilenen bölümlerine, yetmezlik tipine ve mobilite sınırlamalarının seviyesine göre değişen birçok farklı serebral palsi tipi vardır.

→ FARKLI SP TİPLERİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Serebral palsinin çocuğun ve ebeveynin yaşam kalitesi üzerinde büyük etkisi vardır.4 Ebeveynler baskı altında hisseder ve uygulamalar genel yaşam kalitelerini etkileyebilir. Sizlerin yardımıyla ebeveynler ve hastalar bu tür zorlukların üstesinden gelebilir ve günlük yaşamlarını iyileştirebilir. Ebeveynlerin yaşadığı duygusal yolculuğu daha iyi anlamak onları güçlendirmek için çözümler ve/veya öneriler bulmanıza yardımcı olabilir.


→ YOLCULUK HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN


Referanslar:

 1. Colver A et al. Cerebral palsy. Lancet. 2014;383:1240-49.
 2. Oskoui M et al. An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. Dev Med Child Neurol. 2013;55(6):509-19.
 3. Reddihough DS and Collins KJ. The epidemiology and causes of cerebral palsy. Aust J Physiother. 2003;49(1):7-12.
 4. Eunson P. Aetiology and epidemiology of cerebral palsy. Symposium: Cerebral Palsy. Paediatrics and Child Health.2016;26:9:367-372.

Serebral palsili (SP) her çocuk, çeşitli yetenek ve engellere sahip özgün bir çocuktur. Bununla birlikte, seviyesi, genellikle motor fonksiyon bozukluğunun tipine ve vücudun en çok etkilenen kısmına göre sınıflandırılabilir.

Kuadripleji, 4 ekstremiteyi (kollar ve bacaklar); dipleji, 2 ekstremiteyi (tipik olarak her iki bacağı) ve hemipleji veya tek taraflı serebral palsi, vücudun aynı tarafındaki bir kolu ve bir bacağı etkiler.1

Serebral palsi tipleri aşağıdaki gibidir:2,3,4,5,6

spastik cp
atetoidcp
ataksikcp

Serebral palsinin motor belirtileri, lezyonun konumuna ve etiyolojiye bağlı olacak şekilde ayrılabilir.

Aşağıdaki çizim, spastik ve atetoid serebral palsi ile ilişkili farklı sendromları göstermektedir.8

Serabral palsinin motor sendromlarıcp motor sendromu cp motor sendromu

 

Serabral palsi mobilite sınırlamalarının ciddiyeti ayrıca, Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) olarak adlandırılan 5 farklı seviyede sınıflandırılabilir.9 Her seviye, çocuğun mevcut fiziksel yeteneklerini ve gelecekte ekipman veya mobilite yardımına gerek olup olmayacağını açıkça tanımlamaktadır.

6 - 12 Yaş GMFCS E & R seviyeleri

GMFCS GMFCS

12 - 18 Yaş GMFCS E & R seviyeleri

GMFCS GMFCS
Serabral palsi vakalarındaki çeşitliliği tanımak ve serabral palsili her çocuğun özgün olduğunu ve kişiselleştirilmiş bakım gerektirdiğini bilmek önemlidir.

 

Referanslar:

 1. Reddihough DS and Collins KJ. The epidemiology and causes of cerebral palsy. Aust J Physiother. 2003;49(1):7-12.
 2. Odding E,Disabil Rehabil 2006 28;28(4):183-91.
 3. Dahlseng MO,Dev Med Child Neurol 2012;54(10):938-44.
 4. Carnahan KD,BMC Musculoskeletal Disorders 2007;8:50.
 5. Andersen GL,Eur J Paediatr Neurol 2008;12(1):4-13.
 6. Sigurdardóttir S, Dev Med Child Neurol 2009;51:356–363.
 7. Prasad AN and Prasad C. Genetic evaluation of the floppy infant. Semin Fetal Neonatal Med. 2011;(16):99-108.
 8. Graham HK et al. Cerebral Palsy. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:15082. doi: 10.1038/nrdp.2015.82
 9. Palisano R et al. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 1997;39(4):214-23.