OBEZİTE NEDİR?

Obezite vücutta üretilen fazla yağın çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu bir hastalıktır. Hipertansiyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, uyku apnesi, inme ve hatta kanser, obez hastalarda daha olasıdır. Obeziteye sebep olan birçok faktör olmasıyla beraber yaşam biçimi ve beslenme şeklinde yapılacak düzenlemeler ile durumu iyileştirmeye yönelik ilk adımlar atılabilir.

Obezite, sağlığı bozan anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır ve dünya çapında yetişkinlerin % 10 ile %14'ünü etkilemektedir. İlişkili sekonder sağlık problemleri nedeniyle obezite ciddi bir sağlık problemidir. Obezite ile bağlantılı riskler kalp hastalığı, hipertansiyon, tip 2 diyabet, kanser, solunum problemleri, böbrek ve karaciğer hastalıklarını içermektedir. * Vücutta biriken fazla yağın yaklaşık %10’unu kaybetmek bile, obezite ile beraber gelişen risklerin ciddi oranda azalmasında etkili olabilir. 1

Aşırı besin tüketiminin yanında genler, çevre, uyku miktarı ve hatta bazı ilaçlar istenmeyen kilo alımını etkileyebilmektedir. Bu faktörlerin bir kısmının kişinin kontrolünün dışında olmasına rağmen yaşam biçimi ve beslenme şeklindeki düzenlemeler vücutta biriken aşırı yağın azaltılmasında etkili olabilir.2

Alınan ve harcanan enerji dengesizliğinin obezitenin temel nedeni olması nedeniyle bu dengesizliğin düzeltilmesi gerekir. Fiziksel aktivitenin arttırılarak daha fazla kalori yakılması ve besinlerden alınan kalorinin sınırlandırılması uygun bir enerji dengesinin kurulmasına yardımcı olabilir.

1.        http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/obesity_text/en/

Erişim Aralık 2014

2.        http://win.niddk.nih.gov/publications/understanding.htm.

Erişim Aralık 2014

*Risklerin ve semptomların hepsi dahil değildir, hastaların farklı deneyimleri olabilir.

Daha fazlasını okuyun
Kapatin

Az miktarda ağırlık kaybı bile komorbidite riskini azaltabilir

 

Ağırlıkta yüzde
5 ila 10
'luk bir azalma bile yardımcı olabilir.

NESTLÉ HEALTH SCIENCE BESLENME ÇÖZÜMLERİ SERİSİ


Optifast, takip programı eşliğinde kilo yönetimine yardımcı olur.