Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Metni

NESTLÉ TÜRKİYE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. (“Nestlé” veya “Şirket”),6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işlemektedir. Açık rıza vermeniz halinde kimlik (ad-soyadı) ve iletişim (e-posta adresi ve telefon numarası) verileriniz, sizi reklam, kampanya ve fırsatlar hakkında haberdar edebilmemiz amacıyla işlenmektedir. Verileriniz elektronik ortamda doldurulan formlar, SMS, e-posta yazışmaları ve arama suretiyle otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’daki kurallara uygun olarak, belirtilen amaç kapsamında hizmet alınan tedarikçiler ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamındaki bildirim yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile paylaşılmaktadır. Kanun’un 11. maddesindeki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin “Maslak Mahallesi Büyükdere Cadde No: 255/601 Sarıyer İstanbul” adresine yazılı olarak başvurarak ya da
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’inde belirtilen diğer yöntemler aracılığıyla iletebilirsiniz. İleti gönderimi için vermiş olduğunuz rızanızı bizimle iletişime geçerek veya İleti Yönetim Sistemi üzerinden ret bildiriminde bulunarak her zaman geri alabilirsiniz.