Impact®

Impact büyük operasyonlar öncesi ve sonrası immün sisteminin güçlendirilmesi gereken hastalar için formüle edilmiş, tam ve dengeli beslenme sağlayan bir immünonütrisyon ürünüdür.

Klinik çalışmalarda1,2 Impact verilen hastalarda standart enteral formüller verilen hastalara kıyasla daha az enfeksiyon gelişimi gözlemlenmiş ve hastanede yatış süreleri daha kısa olmuştur. Impact formülasyonu omega-3 yağ asitleri, arjinin ve RNA içerir ve tek başına beslenme kaynağı olarak kullanımı uygundur.

1.    Drover J. et all., Peri-operative use of arginine supplemented diets, Journal of American College of Surgeons, 2010.10.016

2.    Cerantola Y. et all., Immunonutrition in gastrointestinal surgery, British Journal of Surgery, 2011, 98 : 37-48

Impact®İLGİLİ ÜRÜNLER