IMPACT®

Impact® büyük operasyonlar öncesi ve sonrası immün sisteminin güçlendirilmesi gereken hastalar için formüle edilmiş, tam ve dengeli beslenme sağlayan bir immünonütrisyon ürünüdür.

Klinik çalışmalarda1,2 Impact® verilen hastalarda standart enteral formüller verilen hastalara kıyasla daha az enfeksiyon gelişimi gözlemlenmiş ve hastanede yatış süreleri daha kısa olmuştur. Impact® formülasyonu omega-3 yağ asitleri, arjinin ve RNA içerir ve tek başına beslenme kaynağı olarak kullanımı uygundur.

1.    Drover J. et all., Peri-operative use of arginine supplemented diets, Journal of American College of Surgeons, 2010.10.016

2.    Cerantola Y. et all., Immunonutrition in gastrointestinal surgery, British Journal of Surgery, 2011, 98 : 37-48

banner

İLGİLİ ÜRÜNLER