KİLİT YATIRIMLAR

 

Nestlé Health Science, insanların sağlık yönetimine yaklaşımını değiştiren beslenmeyle ilgili terapiler ve tedaviler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Nestlé Health Science, pek çok şirket satın alımına, yatırıma ve iş ortaklığına imza atmıştır.
 
Nestlé Health Science, ölçülebilir değer katan kişi ve yeteneklerle birlikte çeşitli teknoloji ve şirketleri bünyesine katarak sunduğu çözümleri güçlendirecektir.
 
Özellikle beslenme tedavileri alanında, Nestlé'nin girişim fonlarından kaynaklanan umut verici fırsatları inceleyeceğiz. Şirket üniversiteler, tedarikçiler ve yeni girişimler ile olan bağlantıları genişletmekte ve Nestlé’nin geliştirme yeteneklerini ve ürün geliştirme ve organik büyümedeki tüketici odaklılığını kullanmaktadır.

Nestlé Araştırma ve Geliştirme
Nestlé Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Nestlé Health Science çeşitli şirket iştirakleri, yatırımlar ve ortaklıklar gerçekleştirmektedir.

 

 

BAŞLICA ŞİRKET İŞTİRAKLERİ

Vitaflo 

Ağustos 2010’da Vitaflo’nun satın alınması (genel merkezi İngiltere, Liverpool’dadır) Nestlé Health Science’ın bebeklerdeki doğumdan kısa süre sonra ortaya çıkan çeşitli metabolizma bozukluklarına yönelik özel olarak formüle edilmiş ürünler için hızla büyüyen bir pazarda bir zemin oluşturmasını sağlamıştır.

Alınan besinlerdeki yağ, karbonhidrat veya proteinleri yıkmak için gerekli olan enzimleri üretemeyen kişilerde metabolik bozukluklar ortaya çıkar, ciddi tıbbi problemlerle sonuçlanır ve sıklıkla yaşam boyu özel diyet ve beslenme çözümleri gerekli olur.

Vitaflo’nun beslenme çözümleri, hastalara metabolik dengeyi korumak ya da geri kazanmak açısından yardımcı olur ve sıklıkla hastalığın yönetiminde en önemli rolü oynar. Tadı güzel ve kullanımı kolay olan ürünlerin geliştirilmesi, her zaman tıbbi gözetim altında uygulanan kısıtlayıcı diyet tedavisi protokollerine uyumun kolaylaştırılması açısından önemli bir faktördür.

Link: http://www.nestlehealthscience.com.tr/vitaflo

 

Bağırsak bozukluğu veya disfonksiyonu yaratan gastrointestinal hastalıkları olan kişiler için bilime dayalı beslenme çözümleri oluşturma amacımızla uyumlu olarak, Nestlé Health Science Temmuz 2011’de Prometheus Laboratuarlarını almıştır. Prometheus San Diego, California’da bulunmaktadır ve yaklaşık olarak 500 çalışanı vardır.

Firma, daha kapsamlı özel hasta bakımı sağlayan yeni tanı ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması aracılığıyla insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Prometheus, öncelikli olarak gastroenteroloji ve onkoloji alanlarında hastalıkların saptanması, tanısı ve tedavisi üzerinde odaklanmıştır. Stratejisi ilaç bazlı ürünlerin pazarlanması ve satılmasını ve patentli tanı testi hizmetlerini içermektedir. Nestlé Health Science, tedavi ve tanı araçlarını birleştirerek hastaların bakımını en iyi düzeye taşımak üzere sağlık profesyonellerine daha odaklı çözümler sağlamayı amaçlamaktadır.

Link: http://www.prometheuslabs.com/

Phagenyx 

Nestlé Health Science merkezi İngiltere’de olan ve disfaji (yutma güçlüğü) tedavisi için Phagenyx®adlı farinks elektriksel uyarı cihazını geliştiren şirketi bünyesine katarak, büyük bir atılım gerçekleştirmiştir.

Disfaji, inme hastalarının yanı sıra yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) post mekanik ventilasyon uygulanan yaşlı insanlar tarafından yaygın olarak görülür. Phagenyx® yutmanın nörolojik kontrolünü eski haline getirmek için tasarlanmıştır.

Nestlé Health Science’ın temel hedeflerinden biri, disfajinin yönetiminde taramadan, tanı ve tedaviye uzanan, gelişmiş ve bütünleşik bir yöntem sunmaktır. Bu amaçla yutma işlevini arttırmaya yönelik kıvam arttırıcı ajanlar ve yutma güvenliğini arttırmaya yönelik kıvamı değiştirilmiş besinler sunmaktadır.

Phagenyx®, hastadan sağlık profesyoneline uzanan bir yaklaşımla yutma tedavisine yeni bir boyut getirebilir.

Link: www.phagenesis.com

 

ÖNEMLİ YATIRIMLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI

Seres Therapeutics 

Mikrobiyom terapisi alanında lider konuma yükselmeyi bir hedef olarak belirlemiş olan Nestlé Health Science, Seres Therapeutics‘in Clostridium difficile enfeksiyonları (CDI, örneğin SER-109 ve SER 262) ve İltihabi Bağırsak Hastalığı (IBD; örneğin SER-287 ve SER-301) alanlarındaki yeni bir mikrobiyom tedavisi (Ecobiotics®) için Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada haricinde geçerli münhasır bir anlaşmaya imza atmıştır. Sözleşme uyarınca, Nestlé Health Science’ın ABD merkezli Seres Therapeutics’e yapacağı başlangıç sermaye yatırımının duyurusu Ocak ve Temmuz 2015 tarihlerinde yapılmıştır.

Bu anlaşma vasıtasıyla Nestlé Health Science, tüm dünyada lansmanının yapılması beklenen dünyanın ilk mikrobiyom tedavisinin gelecekteki potansiyel ticari başarısını desteklemeyi amaçlamaktadır: SER 109, Evre 2 testlerinden geçmektedir ve sindirim sistemini etkileyen bakteri kaynaklı bir enfeksiyon olan ve birden fazla kez nüksedebilen Clostridium difficil’’ı (C. diff) hedef almaktadır. C. diff için ek bir tedavi ürününün yanı sıra irritabl bağırsak hastalığı (IBD) için iki adet ürün adayı da işbirliğinin bir parçasını teşkil etmekte olup bu işbirliği IBD alanında şu anda Evre 1 klinik geliştirme aşamasında olan yenilikçi mikrobiyom tedavisi SER-287’iyi de içermektedir. Seres’in Ecobiotics®, sahasında bir ilki temsil eden, mikrobiyal organizmalara dayalı bir terapi bütünü olup insan bedeninde yaşayan 100 trilyon civarında mikroorganizma mikrobiyomu hedeflemektedir. Sağlıksız –veya disbiotik-, mikrobiyomun bir dizi hastalıkla nedensel ilişki içinde olduğuna dair gitgide daha kesin öngörülere varılmaktadır.

Seres Ecobiotic® tedavi ürünü adayları, geleneksel ilaçlardan temelden ayrılan bir şekilde, mikrobiyal organizmalara dayalı ürünlerdir. Genom bilimi alanındaki ilerlemeler, insan bedeninde yaşayan 100 trilyon civarındaki mikroorganizmalar olan mikrobiyomların sağlığımızın çeşitli yönleri bakımından önemini gitgide daha fazla şekilde gözler önüne sermektedir.

Link: www.serestherapeutics.com/

Flagship Ventures 

Nestlé Health Science, sağlık ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanan Cambridge, Massachusetts ABD merkezli önde gelen girişim sermayesi ve girişim oluşumu Flagship Ventures ile stratejik bir inovasyon ortaklığına imza atmıştır. Nestlé Health Science, Flagship Ventures Fund V’e (5 no’lu Fon) yatırım yapmıştır. Ortaklık, beslenme sağlığı ve tedavisi alanında faaliyet göstermeyi amaçlayan, daha yolun başındaki girişimleri desteklemeye odaklanmış olup Nestlé Health Science’ın Flagship’in yenilikçi öngörülerini ve teknolojilerini tanımasında da bir fırsat olacaktır. Nestlé Health Science, bu öngörü ve teknolojilere doğrudan azınlık yatırımında bulunarak, lisanslar vererek, ortak girişimler kurarak veya yeni şirket alımlarıyla destek verip daha da ilerlemelerini sağlayabilir. AstraZeneca ve Bayer CropScience da fonun diğer stratejik inovasyon iş ortakları arasındadır. Ortaklık fonlarının önemli bir kısmı, Nestlé Health Science’ın da ilgi alanına giren, beyin, gastrointestinal ve metabolik sağlık da dahil yeni beslenme tedavisi alanlarında çığır açacak nitelikte teknolojilere imza atan girişimci ruhu kuvvetli şirketlere yapılacak yatırımlara ayrılmaktadır.

Flagship’in girişim fonlaması ve oluşumu alanındaki 15 yıllık başarılı sicili, sağlık alanında, özellikle de terapötik alanda ün kazanmıştır. Bu ortaklık sayesinde Nestlé Health Science, Flagship’in satın alımlar, azınlık payları, lisans verme ve ortak girişimler yoluyla girişimci yenilikçilik alanında şekillendirdiği benzersiz modeline erişim imkanına sahip olacaktır. Hastalıklara ve sağlık durumlarına fizyolojik bir düzeyde etki eden besin maddelerinin potansiyelini değerlendirmeye yönelik maliyet etkin, emniyetli ve klinik açıdan test edilip kanıtlanmış beslenme terapileri, sağlık alanında henüz başa çıkılamamış zorlukların ve karşılığı bulunamamış klinik ihtiyaçların üstesinden gelinmesinde büyük rol oynamaktadırlar. Bu fon, Nestlé Health Science ürün gamı ve portföyüyle doğrudan bağlantılı birden çok fırsat ve imkan sunmaktadır.

Link: www.flagshipventures.com/venturelabs

Enterome 

Nestlé Health Science, inflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD), kanser ve metabolik hastalıklar gibi mikrobiyomlarla ilgili hastalıklarda kişiselleştirilmiş tedavileri desteklemek için yeni farmasötiklerin ve tedavilerin geliştirilmesinde öncü olan Enterome Bioscience SA'nın stratejik bir yatırımcısıdır.

Entrome’a yapılan yatırım, Nestlé Health Science’ın teşhis (Dx), tedavi (Rx) ve beslenme tedavilerine kadar uzanan mikrobiyom portföyünü geliştirmeye yönelik niyetini göstermektedir.

Enterome, INRA metagenomik platformu tarafından yapılan keşifleri geliştirmek için 2012'de Paris, Fransa'da kuruldu. Şirket, önde gelen girişim sermayesi yatırımcılarının (Seventure Partners, Lundbeckfond Ventures and Omnes Capital) ve stratejik yatırımcıların (Nestlé Health Science, Shire ve INRA transferi) ilgisini çekti.

Link: www.enterome.fr/

Pronutrein 

Nestlé Health Science, Pronutrein® proteinleri adı verilen, ağız yoluyla kullanılan terapötik ve beslenme amaçlı biyolojik ürünler alanında öncü bir kuruluş olan ABD merkezli şirket Axcella ( eski adı Pronutria Biosciences)’ya stratejik bir yatırımda bulunmuştur. Bu proteinler, çeşitli sağlık sorunlarının (örneğin nörolojik, kas ve karaciğer bozuklukları) temelinde yattığı artık anlaşılan amino asit profillerindeki dengesizlikleri hedeflemektedir.

Amino asitler, yaşamımız açısından hayati öneme sahip olup sağlıklı bir bedene temel oluşturacak şekilde bir arada çalışmaktadırlar. Bu temelin altüst olması, binlerce hastalık ve sağlık sorununa yol açmakta olup her bir rahatsızlıkta çeşitli seviyelerde amino asit düzensizlik ve bozukluğu görülmektedir. Amino asitlerde görülen bu düzensizliğin giderilmesinin yalnızca kritik sağlık sorunlarının başlangıcına önemli ölçüde etki etme potansiyeli taşımakla kalmayıp amino asit bozukluğu nedeniyle zarar gören hücresel yolların rejenere olma potansiyeli olabileceği de öngörüler arasındadır.

Nestlé Health Science’ın finansmanı sayesinde elde edilecek gelirler, kas erimesi endikasyonlarına yönelik PN-107 de dahil olmak üzere Axcella’nın önemli aday ürünlerinin klinik açıdan daha da geliştirilmesi ve şirketin amino asit düzensizliğinden etkilenen pek çok başka rahatsızlığın tedavisine yönelik ürün gamının ilerletilmesi açısından büyük faydalar sağlayacaktır.

Link: www.axcellahealth.com

 

Nestlé Health Science, bebeklerde görülen inek sütü protein alerjisinin (İSPA) teşhisi için DBV'nin yenilikçi test aracını geliştirmeyi ve pazarlamayı amaçlayan, Montrouge, Fransa merkezli DBV Technologies ile stratejik bir işbirliğine girmiştir.

İnek sütü protein alerjisi bebeklerin ve gelişme döneminde olan küçük çocukların yaklaşık 2-3%’ünü etkileyen ve teşhisi zor olan bir sağlık sorunudur.

DBV’nin İSPA teşhisi için geliştirdiği test metodu bu alanda büyük bir atılım olabilir. Erken tanı ve beslenme müdahaleleri ile bebeklerin sağlıklı gelişimleri sağlanabilir, ebeveynlerin kaygıları hafifletilebilir ve sağlık masrafları düşürülebilir.

Nestlé Health Science’ın pediyatrik alerji alanındaki konumu, DBV’yi sağladığı yenilikçi tanı araçları ile ideal bir ticari ortak yapmaktadır.

Link: www.dbv-technologies.com

 

Nestlé Health Science, yer fıstığı ve diğer gıda alerjileri için tedaviye yönelik yöntem ve aday ürünler geliştiren bir klinik biyofarmatik şirketi olan Kaliforniya merkezli Aimmune Therapeutics’in (Nasdaq: AIMT) yatırımcısı ve stratejik ortağıdır. Aimmune'in yerfıstığı alerjisi tedavisi için aday ürünü AR101’in faz 3 klinik çalışmalarına devam edilmektedir.

Yaşamı tehdit eden gıda alerjilerinin tedavisinde kullanılan Aimmune'nin Ağız Yoluyla Duyarsızlaştırma İmmünoterapötik (CODIT ™) yaklaşımı, gıda alerjileri olan hastaların çoğunun belirli bir gıdanın allerjenlerine veya proteinlerine oral yoldan verilmesiyle desensitize olabileceğini gösteren kapsamlı, bağımsız bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Aimmune gıda allerjenlerinden titizlikle kaçınılması ve kazayla maruz kalınması durumunda uygulanacak epinefrinin taşınmasının ötesine geçen, dönüştürücü bir tedavi seçeneği sunmayı amaçlamaktadır.

Link: www.aimmune.com

logo 

Nutrition Science Partners Limited (NSP), Nestlé Health Science ile Chi-Med unvanlı farmasötik ve sağlık ürünleri grubu arasında %50-50 ortaklık esasına dayalı olarak oluşturulan yeni bir ortak girişimdir.

Nutrition Science Partners, botanik bitkilerin kaynak teşkil ettiği yenilikçi beslenme ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve piyasaya sürülmesi için çalışmalarda bulunmak gayesiyle kurulmuştur.

Buna ilaveten, Nutrition Science Partners, Chi-Med’in 1200’ün üzerindeki farklı bitkiden elde edilen 50.000 ‘i aşkın özütten oluşan geleneksel Çin tıbbı külliyatından ve dünya çapındaki uzmanlığından da yararlanacaktır. Gastrointestinal alandaki botanik araştırma ve geliştirme platformundaki diğer tecrübelerden de aynı şekilde faydalanacaktır. Nutrition Science Partners, şu anda en çok gastrointestinal sağlık alanına odaklanmakta olup, gelecekte metabolik hastalıklar ve beyin sağlığı alanlarıyla da ilgilenmeyi amaçlamaktadır.

accera

Nestlé Health Science beyin sağlığı alanında portföyünü geliştirmek için Boulder, Colorado merkezli özel bir ABD şirketi olan Accera’da azınlık payının sahibi olmuştur.

Accera'nın tescilli bilimsel platformu, Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere beyin sağlığı üzerine karşılanmamış tıbbi gereksinimleri ele almaktadır. Accera, ilaçların klinik gelişimine yenilikçi aksiyonlar ile odaklanmıştır.

Accera'nın öne çıkan ilacı AC-1204, hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığında, faz 3 klinik çalışma aşamasındadır.

Link: www.accerapharma.com

Vital Foods

Gastriointestinal Rahatsızlıkların Tedavisi
Gastrointestinal hastalıkların yönetiminde beslenme alanında büyüme hedeflerimize uygun olarak, Nestlé Health Science, Auckland Yeni Zelanda merkezli Vital Foods için stratejik bir iş ortağı olmuştur ve özellikle bağırsakların çalışmasına yönelik genel sindirim sağlığını destekleyen doğal ürünler portföyüne sahip bu işletmede azınlık payı satın almıştır.

Vital Foods’un fonksiyonel bir içecek olan Kiwi Crush™ ve tablet ve kapsül formunda gelen özel bir kivi meyvesi suyu olan Phloe® ürünleri, Yeni Zelanda’da yetişen yeşil kivi meyvesinden üretilen ve Vital Foods’un benzersiz, patenti kendisine ait prosesinden elde edilen %100 doğal ürünlerdir. Hem Kiwi Crush hem de Phloe, Yeni Zelanda’da iyi tanınmış, yaygın bir şekilde kullanılan ve tavsiye edilen ürünlerdir. Phloe, Yeni Zelanda’da eczanelerde bulabileceğiniz, reçetesiz satılan laksatif bir üründür.

Link: www.vitalfoods.co.nz

DİĞER İŞBİRLİKLERİ

logo 

Nestlé Health Science, Eylül 2015’den beri çalışmalarını kemik, kas ve eklem sağlığına adamış dünyanın en büyük uluslararası organizasyonu olan Uluslararası Osteoporoz Vakfı (IOF) ile işbirliği yapmaktadır.

99 Ülkede 230’u aşkın ulusal hasta ve medikal dernekler ile Uluslararası Osteoporoz Derneği;
• Alanında küresel bilimsel standartları belirlemekte
• Kas, iskelet sistemi bozukluklarına yönelik insanların harekete geçmesini sağlayacak kampanyalar düzenlemekte
• Sağlık politikaları değişikliklerini desteklemektedir.

Beslenmenin kemik, kas ve eklem sağlığında önemli rol oynadığına inanan Nestlé Health Science, bu girişimlerde IOF'yi desteklemektedir.

AIOF Kurumsal Danışmanlar Komitesi üyesi olan Nestlé Health Science, bu alanda dünyanın en etkili ve saygıdeğer organının önemli bir parçasıdır.

Nestlé Health Science şu anda sarkopeni konusunda fikir birliği sağlayacak bir makale üzerinde çalışan bilimsel girişimi desteklemektedir. https://www.iofbonehealth.org adresinden IOF hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Her yıl 20 Ekim'de IOF, osteoporoz ve diğer kas-iskelet hastalıklarının önlenmesi, tanı ve tedavisi konusunda farkındalık yaratmaya yönelik Dünya Osteoporoz Günü'nü organize etmektedir. 90'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. http://worldosteoporosisday.org adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz

ULUSLARARASI MEDİKAL NUTRİSYON ENDÜSTRİSİ

Medikal Nutrisyon Endüstrisi  

Uluslararası Medikal Nutrisyon Endüstrisi (MNI), enteral ve parenteral beslenme de dahil olmak üzere uzmanlaşmış beslenme desteğinin uygun kullanımı yoluyla hasta sonuçlarını optimize etmek için ürünler ve hizmetler sunan uluslararası ticaret şirketleri derneğidir. Nestlé Health Science MNI'nin kilit bir üyesidir.