Hassas hastalarin beli̇rlenmesi̇: di̇sfaji̇ni̇n beli̇rti̇leri̇

Bir poliklinikte (ortalama yaş 65 ± 16 y) bakım gerektiren disfaji hastaları arasında yapılan bir çalışmada, EAT-10, mükemmel iç tutarlılık, test tekrarlanabilirliği ve kritere dayanan geçerlilik sergilemiştir.3 Akut bakım hastalarında, uzun süre bakım gerektiren hastalarda ve birinci basamak bakım merkezlerinde yapılan bir araştırma, EAT-10'un hastaların çoğunluğunda (% 95.4) anlaması kolay, ortalama 4 dakikanın altında tamamlanma süresi olan, hızlı gerçekleştirilebilen, disfaji riski altındaki hastaları normal yutabilen hastayla ayırt edebilen ve kendi kendine uygulanabilen bir test olarak yararlı olduğunu göstermiştir. 4

EAT-10’nin toplam skoru ve bireysel cevapları kişisel bir bakım planı oluşturmak için yararlıdır.

EAT-10 tanısal bir araç değildir. Amacı, risk altındaki hastaları mümkün olan en kısa sürede taramak, semptomların şiddetini belirlemek ve devam etmekte olan tedavinin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmektir.

Nörolojik durumların bulunduğu erişkinlerde (Alzheimer ve Parkinson hastalığı, vb.), güçsüz, sosyal hizmetlere bağımlı, huzurevlerinde veya bakım merkezlerinde barınan ve pnömoni vakası görülen ileri yaştaki hastalarda, diğer hasta gruplarında (inme sonrası, vb.) eğitimli bir disfaji uzmanı tarafından düzenli olarak ayrıntılı değerlendirme gerekebilir.
EAT-10’nin toplam skoru etkili ve / veya güvenli bir şekilde yutmada potansiyel problemleri gösteriyorsa, disfajinin klinik bulgularını hacim-viskozite yutma testi (V-VST) veya diğer kanıtlanmış bir klinik değerlendirme metodu ile ve / veya videofloroskopi gibi yardımcı yöntemleri kullanarak teyit ediniz.
3.Belafsky PC et al.Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10).Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008 Dec;117(12):919-24.

4. Burgos R et al.[Translation and validation of the Spanish version of the EAT-10 (Eating Assessment Tool-10) for the screening of dysphagia].Nutr Hosp. 2012 Nov-Dec;27(6):2048-54.