CEO’NUN MESAJI

Sağlık Sektörünün Gidişatını Değiştiriyoruz

Greg Behar
CEO of Nestlé Health Science S.A.

"Nestlé Health Science, Tüketici Sağlığı, Medikal Beslenme ve Yeni Terapötik (tedavisel) Beslenme alanlarında birtakım misyonlar edinmiş ve beslenmeyle ilgili alanlarda yenilikçi bir cephede lider konumda hareket eden bir firmadır. Tüketiciler, hastalar, sağlık uzmanları ve sağlık sistemi için bir bütün olarak değer üretmek; sağlık yönetiminde beslenmenin tedavisel rollünü arttırmak, çalışmalarımızın itici gücünü oluşturmaktadır.

Beslenme alanındaki yeniliklere duyulan ihtiyacın gitgide arttığını ve ihtiyaçları gidermeye yönelik çalışmaları hızlandırmanın heyecan verici olduğunu düşünüyoruz. Toplumlar git gide yaşlanmakta ve bununla bağlantılı olarak yaşam tarzıyla ilgili hastalıklar adeta kontrolden çıkmakta, emniyetli, etkili ve maliyet açısıdan etkin çözümlere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Aynı zamanda sağlık yönetiminde beslenmenin sahip olduğu potansiyelin bilimsel çerçevede algılanmasında da ilerlemeler kaydedilmektedir.

Önümüzde bizi beklemekte olan fırsatları iyi değerlendirmekteyiz. Sadece mevcut tüketici ve medikal beslenme portföyümüzü yenilemekle kalmıyor aynı zamanda mikrobiyom ve lipid tedavi gibi dönüşümsel terapilerin gündeme gelmesini sağlayan girişimci ruhlu bioteknoloji şirketlerine de yatırımlar yapıp onlarla işbirliğine gidiyoruz. Ürün yelpazemiz gayet güçlü olup, odaklandığımız alanların her birini kapsayan dengeli bir yapıya sahiptir.

3000’in üzerinde iş arkadaşı ve meslektaşımız ile sağlık sektöründeki rolümüzden inanılmaz derecede gurur duyuyor ve gelecekteki potansiyelimizi keşfetmek için büyük bir heyecan ile çalışıyoruz. Nestlé için büyümenin yapı taşlarına bir yenisini daha eklemekteyiz ve grubun Beslenme, Sağlık ve İyi Yaşam şirketine olan dönüşüm ve evriminde kilit bir rol oynamaktayız. Amacımız, dünyanın önde gelen lider beslenme tedavileri şirketi olarak tanınmaktır.

Sağlık sektörünün gidişatını değiştirirken, beslenmenin gücünü derinlemesine inceleyip kontrol altına alarak, insanların sağlıklarında ve yaşam kalitelerinde bir fark yaratmakta ve tüm paydaşlarımızla ilham verici bir yolculuk serüveninde rol almaktayız. Başarıyla giden bu yolda haydi hep birlikte."