Ortak Değerler

Ortak Değer Yaratmak


Ortak değer yaratmak, Nestlé’nin iş yapma süreçlerinde olmazsa olmaz ilkelerden biridir. Ortak değer yaratmak, toplum ve hissedarlar için değer yaratmak üzerine odaklanmaktadır.
 
Halihazırda Nestlé Health Science, hastaların iyileşmesine, sağlıklı beslenmesine ve yaşam ömürlerinin arttırılmasına yönelik beslenme çözümleri sunar.
Nestlé Health Science, sağlık ve bakım alanındaki masrafların azaltılmasına da yardımcı olmak taahhüdü altındadır. İleriye dönük olarak baktığımızda, sağlık yönetiminin akışını değiştirmemizde yardımcı olacak bilim esaslı beslenme tedavilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.
 
Link: https://www.nestle.com.tr/csv


Nestlé Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Nestlé Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 
Nestlé Sağlık Bilimleri Enstitüsü, tıpkı Nestlé Health Science gibi, Ocak 2011’de faaliyete geçmiş olup, Nestlé Health Science’ın alanında öncü ve lider kuruluş olma hedefine yardımcı olan araştırma ortağıdır. Enstitü, sağlık yönetiminin gidişatını değiştirmeye yönelik beslenme yaklaşımları için bilimsel bir esas oluşturmaktadır.
 
Geleceğin sağlık bilimine yönelik beslenme esaslı bilimsel bir dayanak oluşturan, Enstitü bilim insanları, entegre sistemler biyolojisinde temel araştırmalarda bulunmaktadır. Veri entegrasyonu ve yol modellemesi için biyoinformatikten yararlanan bu araştırma yaklaşımı, daha önceden keşfedilmemiş yepyeni buluşlarla sağlık yönetiminde çok önemli rol oynayacak keşiflere ön ayak olmaktadır.

Link: http://www.nestleinstitutehealthsciences.com/


Nestlé Beslenme Enstitüsü

Nestlé Beslenme Enstitüsü

Nestlé Beslenme Enstitüsü (NNI), bilim esaslı önde gelen bilgileri ve eğitim çalışmalarını, sağlık uzmanlarıyla, bilim insanları, beslenme topluluklarıyla ve paydaşlarla interaktif bir şekilde paylaşmaktadır.
 
NNI, Medline endeksine dahil yayın serileri, akademik burslar, beslenme kursları, E-eğitim üzerinden kesintisiz medikal eğitimler, uygulama araçları, bilimsel atölyeler ve uydu sempozyumlar da dahil olmak üzere geniş bir kaynak seti sunmaktadır. Bu kaynaklara interaktif web sitemiz olan (www.nestlenutrition-institute.org) üzerinden ulaşabilirsiniz.
 
3000’i aşkın yayın ve 400 çevrimiçi konferansı da içeren tüm arşivimiz, ücretsiz olarak tıp camiasının kullanımına sunulmuştur.
 
Enstitü, tüm dünyadaki insanların yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak için “Daha İyi Beslenme için Bilim” kavramını tanıtmakta ve elindeki bilimsel bilgi ve eğitimlerin hepsini bu amaçla paylaşmaktadır.