İBH (İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI) NEDİR?

İshal, karın ağrısı ve krampları, iştahta azalma ve kilo kaybı, ateş ve yorgunluk gibi tekrar eden problemler inflamatuar bağırsak hastalığının belirtisi olabilir.*

Daha az şiddetli İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) ile karıştırılmaması gereken İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (İBH), sindirim sisteminde kronik bir inflamasyonun olduğu bir hastalık grubudur. İBH bulunan kişilerde günlük faaliyetleri yerine getirmeyi zorlaştıran aralıklı veya sürekli semptomlar görülebilir. İBH’nın en yaygın görülen formları Crohn hastalığı ve ülseratif kolittir.

İBH'nin prevalansı artmakta olup Amerika Birleşik Devletleri’nde 1.5 milyon ve Avrupa'da 2.2 milyon civarında İBH tanısı konmuş hasta bulunmaktadır.

İBH’nin nedeni tam bilinmemekle birlikte, genetik faktörler, immün sistem, çevresel faktörler, beslenme şekli ve stres durumu tetikleyebilir. Bu nedenle beslenme şekli ve yaşam biçiminde yapılacak değişiklikler İBH’nin tedavisinde etkili olabilir.

Süt ve süt ürünleri, yağlı besinler, baharatlı besinler, kafein ve alkol ve hatta yoğun lif içeren besinler İBH’nin semptomlarını kötüleştirebilir. Sindirimi kolay besinler tüketmek, tüketilen besinlerin kaydını tutmak İBH hastaları için oldukça önemlidir. Ayrıca alınan ilaçların, tüketilen besinlerle birlikte kaydının tutulup takip edilmesi, ilaç-besin etkileşiminin gözlemlenmesi açısından faydalı olacaktır.

Hastalığın alevlenme döneminde, kiloda istenmeyen bir düşüşün ortaya çıkabilmesi nedeniyle hastalar sık sık ve az az beslenerek ve gerekliyse besin takviyeleri ile yeterli besin ve sıvı aldığından emin olmalıdır.1,2

1.        http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/inflammatory-bowel-disease/basics/definition/con-20034908

2.        Loftus EV Jr. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: Incidence, prevalence, and environmental influences. Gastroenterology. 2004 May;126(6):1504-17.

*Listelenen semptomlar dahil değildir; hastaların gerçek semptomları farklılık gösterebilir. 

Daha fazlasını okuyun
Kapatin

İnflamatuar bağırsak hastalığının alevlenmesi açısından bazı tetikleyiciler mevcuttur.

 

Tetikleyiciler; stres, sigara, bazı yiyecekler, ilaçların atlanmasını içermektedir.1

 

1.        http://www.ucsfhealth.org/education/nutrition_tips_for_inflammatory_bowel_disease/.

Erişim Aralık 2014

 

ALEVLENME SIRASINDA VEYA SONRASINDA NE TÜKETİLMELİ?

ALEVLENME SIRASINDA VEYA SONRASINDA NE TÜKETİLMELİ?

İBH alevlenmesi sırasında veya sonrasında genellikle tavuk, hindi veya balık, yumurta, patates püresi, pirinç veya ekşi mayalı ekmek gibi az lifli yumuşak yiyecekler iyi tolere edilmektedir.

Baharatlı yiyecekler veya çiğ sebze ve patlamış mısır gibi lifi fazla olan besinler durumu kötüleştirebilir. Artan besinsel ihtiyaçları karşılamak için hekim kontrolünde dengeli bir besin takviyesi faydalı olabilir.

TÜKETİLEN BESİNLERİN KAYDINI TUTMAK ÖNEMLİDİR

TÜKETİLEN BESİNLERİN KAYDINI TUTMAK ÖNEMLİDİR

Besinler ilk etapta İBH'ye neden olmayabilir ancak semptomları kötüleştirebilirler. Farklı besinler hastaları farklı şekilde etkileyebilir. Yenilenlerin kaydını tutmak, bir süre sonra hangi besinlerin durumu tetiklediğini farketmek açısından faydalı olacaktır.

İBH, İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU (İBS) DEĞİLDİR

İBH, İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU (İBS) DEĞİLDİR

Çakışan semptomlar olmasına rağmen İBH ve İBS farklı durumlardır. İBS genellikle aralıklar ile ortaya çıkar, ancak sindirim sisteminde belirlenebilir bir hastalık ile ilişkili değildir. Sindirim sisteminin bazı kısımlarında inflamasyon olması İBH'nin belirtisidir ve daha ciddi bir durumdur. Her iki durumda da semptomları yatıştırmada beslenme

 önemli bir rol oynayabilir.1

 

1.        http://www.ccfa.org/assets/pdfs/flares_brochure_final.pdf. Erişim Aralık 2014