İBS (İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU) NEDİR?

Sık sık kabızlık veya ishal sorunu yaşayan hastalarda yaygın bir gastrointestinal sistem bozukluğu olan irritabl bağırsak sendromu olabilir.

Yetişkinlerin %10 ile %15’inde İBS vardır ve bunların sadece yarısı tanı almaktadır. En yaygın görülen semptomlar ishal, kabızlık, şişkinlik, karın ağrısı ve gastrointestinal sistem ile ilişkili diğer problemlerdir.*

Bu durumun kesin nedenleri tam anlaşılmamış olmasına rağmen beslenme şekli, stres ve bağırsakta yaşayan bakteriler, İBS semptomlarını tetikleyen potansiyel faktörlerdendir. Beyin ve bağırsağın iletişim kurma şekli, genetik, belirli hormonların seviyeleri gibi dahili faktörler de İBS'de rol alabilir.

Bazı besinler İBS’yi tetikleyebilir fakat bu tarz besinlerden kaçınarak, tüketilen besinlerin kaydı tutularak ve kişide ishal yoksa İBS semptomlarını azaltacak lifli besinler tüketilerek rahatsızlığın etkisi azaltılabilir. İlaç tedavisi de yararlı olabilmektedir.

*Listelenen semptomlara hepsi dahil değildir; hastaların gerçek semptomları farklılık gösterebilir.

Daha fazlasını okuyun
Kapatin

İrritabl bağırsak sendromu bir çeşit fonksiyonel gastrointestinal sistem bozukluğudur.

 

Gastrointestinal sistemde kalıcı bir hasara neden olmamakla birlikte, semptomları hafifletmek beslenme yönetimi ile mümkündür.