Çocuklarda tekrarlayan baş ağrılarından, epilepsiye kadar geniş yelpazede nörolojik bozukluklar görülebilir. Doğru teşhis, tedavi ve yaşam biçimi değişiklikleri çocuğun iyileşmesinde büyük önem taşır.

Geniş yelpazede nörolojik bozukluklar çocuğun gelişmekte olan merkezi sinir sisteminde bozukluklara yol açar. Daha yaygın görülen nörolojik bozukluklara bazı örnekler inatçı baş ağrıları veya migrenler, motor-mental retardasyon, inme, Tourette sendromu, serebral palsi ve otizmdir. Bu durumların bir kısmı genetik faktörlerden kaynaklanırken bazıları yaralanma veya hastalıktan kaynaklanmakta olup diğerlerinin net bir nedeni yoktur.1*

Çocukluk çağındaki nörolojik bozuklukların böyle bir endişe konusu olmasının bir nedeni çocuğun sinir sistemi, beyni ve omuriliğinin hala gelişiyor olmasıdır. Daha yaygın görüşen bozukluklar yüzler ve binlerce çocuğu etkilemektedir.2 Neyse ki bu durumların çoğu uygun tanı ve tedavi ile başarılı şekilde yönetilebilmektedir ki çocuk büyüyerek yetişkin çağa erişir.

Tanı ve tedavinin her duruma spesifik olmasının yanında bu ve diğer durumlara yönelik ortak bir faktör uygun beslenmedir. Örneğin, beynin motor gelişimini bozan bir beyin hasarı olan serebral palsi durumunda gereken beslenmenin ve yeme şeklinin değerlendirilmesi önemlidir çünkü normal besin alımı bu tür hastalar için zor olabilir.3

 

1.        http://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/pediatric-neurology/conditions/index.html

Erişim Aralık 2014

2.        http://www.neurology.org/content/68/5/326; http://members.sirweb.org/members/misc/Hirtz.pdf

Erişim Aralık 2014

3.         http://www.medicine.virginia.edu/clinical/departments/medicine/divisions/digestive-health/nutrition-support-team/nutrition-articles/WittenbrookArticle.pdf.

Erişim Aralık 2014

*Listelenen semptomlara hepsi dahil değildir, hastaların gerçek deneyimleri farklılık gösterebilir.

Daha fazlasını okuyun
Kapatın

Bebekler yaşamlarının sonrasında sahip olacağı ve kullanacağı beyin hücrelerinin büyük kısmı ile doğar.

 

Nöron ismi verilen beyin hücreleri arasındaki bağlantıların yapılması ilk yıllarda en yüksek oranına erişmektedir.

 

http://www.urbanchildinstitute.org/why-0-3/baby-and-brain. Erişim Aralık 2014.


BEYNİN AKTİVİTELERİ

BEYNİN AKTİVİTELERİ

Özellikle ilk birkaç yıl sırasında bebeklerin ve çocukların deneyimlediği çevrenin, yaşamlarının geri kalan kısmında beyinlerinin gelişme şekli üzerinde kuvvetli bir etkisinin olması olasıdır. Çocukla konuşulması ve okunması gibi basit şeyler beyin gelişimini stimüle edebilir.

NÖROLOJİK BOZUKLUKLARIN TEŞHİS EDİLMESİ

NÖROLOJİK BOZUKLUKLARIN TEŞHİS EDİLMESİ

Küçük çocuklarda beyindeki problemlerin teşhis edilmesi özellikle zor olabilir çünkü problemin nedenine işaret edebilecek semptomları ve duyguları küçük bir çocuğun net bir şekilde açıklaması daha zordur. Neyse ki pediatrik nörolojide uzmanlaşmış doktorlar, çocuğun nörolojik bozukluğun göstergesi olabilecek belirli semptomların olası nedenlerini araştırmak üzere iyi eğitimlidir.

BESLENME VE BEYİN

BESLENME VE BEYİN

Yetişkin beyni ortalama bir kişinin dinlenme sırasındaki metabolik oranının yaklaşık % 20'sini kullanır ve çocuklarda bu hatta daha fazlasıdır. Beyinlerinin kullandığı enerji miktarı doğumdan sonra hemen puberte öncesine kadar artarak yaklaşık  % 43 oranında en yüksek seviyesine ulaşır.1 Bu nedenle bebeklikte ve çocukluk çağında büyüyen beynin enerji kullanımını desteklemek için yeterli besin alınması önemlidir.

 

1.        https://www.sciencenews.org/blog/growth-curve/hungry-brain-slurps-kid%E2%80%99s-energy. Erişim Aralık 2014


NESTLÉ HEALTH SCIENCE BESLENME ÇÖZÜMLERİ