Di̇sfaji̇ taramasi faydalari

Sistematik disfaji tarama programına sahip hasta bakım merkezlerinde önemli ölçüde hastalık sonuçlarında iyileşme gözlemlenmiştir *:

  • Daha az pnömoni vakası (% 55 azalma)
  • Pnömoniye bağlı ölümlerde azalma (mortalitede % 43'lük bir azalma)
  • Hastanede kalış süresinde kısalma (2 güne kadar azalma)
  • Daha iyi ve yeterli sıvı ve besin alımı

* Bu sonuçlarla maliyetleri düşürme ve yaşam kalitesini yükseltme potansiyeli vardır.


Di̇sfaji̇

1. Hinchey JA et al. Formal dysphagia screening protocols prevent pneumonia.Stroke. 2005 Sep;36(9):1972-6.


2. Nestlé Nutrition Institute Workshop Series Vol. 72. Stepping stones to living well with Dysphagia. 2012.