comiss-brochure-and-form

CoMiSS® Farkındalık Testi

İNEK SÜTÜYLE İLİŞKİLİ BELİRTİLERİ BELİRLEMEDE BASİT, HIZLI VE KULLANIMI KOLAY BİR FARKINDALIK TESTİDİR.

COMİSS ® NEDİR?


CoMiSS® farkındalık testi, gastrointestinal problemleri ve/veya atopik hastalıkları olan çocukların tedavisi konusunda uzman 11 klinisyenin fikir birliği ile oluşturulmuştur.  

Acta Paediatrica’da 2015 yılında yayımlanan CoMiSS®, İSPA’nın en yaygın belirtilerine yönelik farkındalığı geliştirerek daha erken ve kesin teşhis sağlamak üzere tasarlanmıştır. İnek sütü ilişkili belirtilerin gereğinden fazla ya da az algılanmasını da önleyerek tedavi sırasında belirtilerin gelişimini ve değişimini ölçmeye yarar. CoMiSS®’in inek sütü protein alerjisi (İSPA) belirleyen bir tanı test olmadığının farkında olmak önemlidir. Besin yükleme testinin yerine de kullanılamaz.

CoMiSS®, genellikle zamanı çok kısıtlı olan doktorlar için tasarlanan basit, hızlı ve kullanımı kolay bir testtir. 

COMİSS® farkındalık TESTİ


Anafilaktik veya akut IgE aracılı reaksiyonları olan hastalar gibi belirgin İSPA’sı olanların çoğu CoMiSS® farkındalık testi ile belirlenmez. Ancak, inek sütü proteinine karşı IgE aracılı olmayan reaksiyon gösteren bebeklerin çoğunluğunu seçer. Bu bebeklerin teşhisi, gecikmiş reaksiyonları, bu reaksiyonların hafif-orta şiddette olmaları ve genelde farklı organlarda gözlenmeleri sebebiyle zordur.


Kusma, regürjitasyon, kabızlık, ağlama ve kolik gibi fonksiyonel gastrointestinal belirtiler, IgE aracılı olmayan reaksiyonlar olarak kabul edilirler. Atopik egzama genelde inek sütü protein alımının bir sonucu olarak kabul edilmez.

comiss
CoMiSS® farkındalık testi
Eğer hastanızın İSPA ile ilişkili olabileceğini düşündüğünüz belirtileri varsa, değerlendirme yapmak için CoMiSS® testini kullanın.

COMİSS® IN KLİNİK PRATİKTE KULLANIMI


CoMiSS® belirtilerin sayısını ve şiddetini belirler.
İnek sütü protein ile ilişkili belirtilerden aşağıdaki belirtilerin kombinasyonunda söz edilir:

orange

Sindirim

Sık regürjitasyon, kusma, ishal, kabızlık (perianal döküntülü veya perianal döküntüsüz), dışkıda kan.
blue

Solunum

Burun akıntısı, (orta kulak iltihabı), kronik öksürük, hışıltılı solunum (enfeksiyonla ilişkisi olmayan).
icon-purple-baby

Clit

Atopik dermatit, anjiyoödem, akut enfeksiyon veya ilaç alımı ile ilgisi olmayan ürtiker
icon-red-heart

Genel

3 haftadan uzun süren, haftada en az 3 gün gözlenen sürekli sıkıntı veya kolik (günde 3 saatten fazla ağlama/irritabilite).

İNEK SÜTÜ ALIMIYLA İLİŞKİLİ BELİRTİLER


Birçok bebekte, inek sütü alımı ile ilişkili olabilecek belirtilerin görülmesi mümkündür. İnek sütü protein alerjisine (İSPA), spesifik tanısal göstergesi olmaması sebebiyle çoğunlukla tanı konamaz.

İki grup hastadan söz etmek mümkündür: 

  • Belirgin İSPA’sı olanlar
  • Farklı organ sistemlerinde net olmayan belirtileri olanlar 

Birinci grubun fark edilmesi kolaydır:

  • Genelde ani/hızlı reaksiyon veren bebekleri kapsar
  • Çoğunlukla IgE aracılıdır

Ancak bu grup, inek sütü ile ilişkili belirti şüphesi taşıyan ve doktor tarafından fark edilen çok küçük bir kısmı teşkil eder.  

Birçok vakada ebeveynler şu belirtilerin bazılarını veya tamamını belirtir: 

  • Ağlama, 'kolik'
  • Dışkılama güçlüğü veya günde 2-3 kez yumuşak dışkılama 
  • Günde 4-6 kez regürjitasyon
  • Hafif atopik dermatit lekeleri 

İSPA için tanı testi olmaması sebebiyle (besin yükleme testi hariç), doktorların kullanımına yönelik bir farkındalık testi ile inek sütü ile ilişkili belirtilerin fark edilmesini sağlamak, erken aşamada kesin tanı konmasını kolaylaştıracaktır. 


Etkilenen çocukların çoğunda, gastrointestinal (sindirim) ve cilt başta olmak üzere bir ya da daha fazla organ sistemini kapsayan birden çok belirti görülür.


Çoğunda en az iki belirti gözlenir ve belirtiler en az iki organ sistemini kapsamaktadır.

Sindirim

Sindirim belirtilerinin yaygınlığı

İnek sütü alerjisinden etkilenen bebeklerin %60 kadarında sindirim belirtileri gözlenir.

Solunum

Solunum belirtilerinin yaygınlığı

İnek sütü alerjisinden etkilenen bebeklerin %30 kadarında solunum belirtileri gözlenir.

Clit

Ciltle ilişkili belirtilerin yaygınlığı

İnek sütü alerjisinden etkilenen bebeklerin %70 kadarında ciltle ilişkili belirtiler gözlenir.

GenelİSPA’lı çocuklarda yatıştırılamayan ağlama nöbetleri oldukça yaygındır. Ancak anafilaksi oldukça enderdir.