İnek Sütü Alerjisi Hakkında

Süt Alerjisi

İSPA olabilir mi?

AŞIRI DUYARLILIK, REFLÜ, REGÜRJİTASYON, İSHAL, CİLT DÖKÜNTÜLERİ İSPA’NIN MUHTEMEL BELİRTİLERİDİR.

İnek sütü proteİn alerjİsİne (İSPA) hakkında temel bİlgİler

İntolerans gibi alerjik olmayan aşırı besin duyarlılıkları, laktoz, fruktoz veya daha az yaygın olarak gıda boyası, katkı maddesi, koruyucular gibi belli bazı besin bileşenlerini sindirememe sebebiyle ortaya çıkar. Alerjik olmayan aşırı besin duyarlılıkları bağışıklık sistemi ile ilgili değildir. Bu tip reaksiyonlar besin alerjilerinden daha yaygındır.


Besin alerjileri besinlerdeki belli alerjenlere karşı gelişen bağışıklık reaksiyonu ile ortaya çıkar. Bu alerjenler neredeyse her zaman proteinlerdir. Laktoz ve diğer karbonhidratlar gibi besinlerin diğer bileşenleri genelde alerjen olarak etki etmezler.


Bazı alerjenlar diğerlerine göre daha fazla reaksiyona sebep olur. Çocuklarda gıdalara verilen alerjik reaksiyonların yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan alerjenlerden en yaygın olan 8 tanesi şöyledir:1
Alerji, bebeklerde ve çocuklarda artış göstermektedir.2


İSPA, hayatın ilk yılında gözlenen besin alerjilerinin en yaygın olanlarındandır. Bebeğin bağışıklık sisteminin, anne sütündeki ya da inek sütü proteini içeren mamalardaki inek sütü proteinlerine anormal reaksiyon vermesiyle ortaya çıkar. İmmün reaksiyona immünglobülin (IgE) aracılık edebilir ya da etmeyebilir veya her ikisi birden gözlenebilir. Reaksiyon, birkaç dakika veya saat içinde gelişen ani (erken) tipte ve/veya 48 saat hatta 1 hafta sonra gözlenebilen geç tipte olabilir. Genelde erken reaksiyonlar IgE aracılıdır. Ancak bazı bebeklerde geç ve erken tipte reaksiyon kombinasyonu da gözlenebilir.

Laktoz intoleransı, laktaz enzimi eksikliği sebebiyle laktozun (süt şekeri) sindirilme ve emilme yeteneğinde azalmasından kaynaklanır. Beş yaş altındaki İSPA’lı çocuklarda bile çok nadir görülür. 3 Anne sütü doğal olarak yüksek miktarda laktoz içerir. Bu da sağlıklı bebek gelişimi ve büyümesi için gereklidir.2

İSPA Laktoz intoleransı

≤1 yaş bebeklerin %3’ünde 2,7

≤5 yaş çocuklarda çok nadir 3

Dünya genelinde yetişkinlerin %65’inde laktoz intoleransı görülür8

Laktoz, glukoz ve galaktozdan oluşan bir disakkarittir.3 Anne sütünün temel bileşeni olarak sağlıklı büyüme ve gelişim için önemlidir, enerji sağlar ve kalsiyum emilimini destekler. Laktoz, çürümeye sebep olan bakterileri durdurarak sağlıklı barsak mikroflorası oluşumuna katkı sağlar.4 Bu nedenle bebek beslenmesinden çıkarılmamalıdır.

Laktoz başka önemli faydalar da sağlar. Özel tıbbi amaçlı formüllerin tadını güzelleştirir. Laktozun haz veren tadı ve aroması, bebeklerde İSPA’nın yönetimi için tasarlanmış formüllerin kabul edilmesini sağlar. Bu da laktozun bebek beslenmesindeki önemini güçlendirir.
Sindirim belirtilerinin yaygınlığı

Avrupa genelinde yürütülen ileriye dönük kohort çalışmalar, bebeklerde İSPA yaygınlığını 10 yıl için %1.9 - %4.9 olarak bildirmiştir.5 1967 ile 2001 arasında yürütülen 229 çalışmayı kapsayan bir meta analizin sonuçları da bu bulguyu desteklemekte, 1 yaşından küçük bebeklerde İSPA etkisini %2% ile %3 arasında belirtmektedir. 6

Çocukların çoğunda büyüme ile birlikte İSPA’da gerileme görülür: %60–75’inde 2 yaşına kadar, %85–90’ında ise 3 yaşından önce gerileme gözlenir. İSPA’nın etkisi 5 yaşındaki çocuklarda yalnızca %1’dir.6

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİNİN BULGULARI VE BELİRTİLERİ


İSPA’nın, kolik ve reflüden başlayıp kabızlık, uykusuzluk, egzama, ishal ve ağlama nöbetlerine kadar değişen spesifik olmayan bulguları ve belirtileri teşhisi zorlaştırmaktadır. Belirtiler cilt, mide-bağırsak ve solunum yolları başta olmak üzere birçok organ sistemini kapsar. İki ya da daha fazla organın etkilenmesi İSPA ihtimalini artırır.

Süt Alerjisi

Sindirim

Sindirim belirtilerinin yaygınlığı
Bebeklerin %60 kadarında sindirim belirtileri görülür.
purple-baby

Cilt
icon-red-heart

Genel
İSPA’nın tanısı her zaman BİR SAĞLIK PROFESYONELİ tarafından konmalıdır.

 

KAYNAKLAR

  1. US FDA. Food Allergies: What You Need to Know. Available at: http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm079311.htm (accessed Jan 2017).
  2. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN. 2012;55:221–9.
  3. Heyman MB, et al. Committee on Nutrition. Lactose intolerance in infants, children, and adolescents. Pediatrics. 2006;118(3):1279–86.
  4. Francavilla R, et al. Effect of lactose on gut microbiota and metabolome of infants with cow’s milk allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2012;23(5):420–7.
  5. Prescott SL, et al. A global survey of changing patterns of food allergy burden in children. World Allergy Organ J. 2013;6(1):21.
  6. Høst A. Cow’s milk protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological and immunological aspects. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36.
  7. NIH. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/lactose-intolerance#statistics (accessed February 2017).
  8. NIH. Lactose intolerance. Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/lactose-intolerance#statistics (accessed February 2017).


ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.