ATOPİK DERMATİT


Egzama olarak da bilinen atopik dermatit (AD), çok kaşıntılı, kronik, tekrarlayıcı ve inflamatuvar bir cilt hastalığıdır.1 Çocuklarda en sık gözlenen inflamatuvar cilt hastalığıdır ve dünya genelinde çocukların %20’sini etkilemektedir.2 Atopik dermatit en çok erken çocukluk döneminde gözlenir ve genellikle yenidoğanın ilk altı ayında ortaya çıkar.3

Atopik dermatitin yenidoğandaki belirtileri, kırmızı-kahverengi cilt lekeleri ile, kuru, çatlamış, pullu veya özellikle geceleri kaşıntılı cilttir.4 Vücutta herhangi bir bölgede görülebilir. Ancak yenidoğanda genellikle yanaklarda küçük şişlikler olarak gözlenir ve özellikle yüzde, saçlı deride, ve kol ve bacakların ekstansör yüzeylerinde görülür.5 Ayda iki ya da üç kez şiddetinin artması ve ani kabarmaların olması ve bunu takiben remisyondan oluşan tipik, tekrarlayan bir hastalıktır, ancak bazı çocuklarda sürekli de olabilmektedir.6

Bebekler neden atopik dermatit olur?


Erken yaşlarda başlayan atopik dermatiti olan çocukların yaklaşık %50-70’inde bir ya da daha fazla alerjene duyarlılıkları vardır.4 Bunlar esas olarak, inek sütü protein alerjisi7 gibi besin alerjenleridir ve vakaların %20-80’indeki atopik dermatitten sorumludur .4


İnek sütü protein alerjisinin bir belirtisi olarak atopik dermatit


Yenidoğanda atopik dermatit, inek sütü proteini alerjisinin (İSPA) en yaygın cilt belirtilerinden biridir.8 Atopik dermatitli (AD) çocukların yaklaşık üçte birinde İSPA tanısı vardır ve 12 aydan küçük İSPA’lı bebeklerin yaklaşık %40–50’sinde AD tanısı vardır.9 Klinik kanıtlar, atopik dermatitin inek sütü proteini tarafından tetiklenen belirtilerinin, kontrollü oral besin yükleme testi yapılan AD’li bebeklerde pozitif sonuçlarının %10-40’ında gözlendiğini göstermiştir.9,10

İSPA’lı bebeklerin çoğunluğunda en az iki organ sisteminde gözlenen en az iki belirti vardır.11,12 Atopik dermatite ek olarak hastanızda İSPA ile ilişkili olabilecek başka bulgular ve belirtiler varsa13 (aşağıya bakınız), belirti kombinasyonunu skorlamak ve İSPA ihtimalini değerlendirmek için CoMiSS® testini14 kullanabilirsiniz.İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler9
  • Gastrointestinal Kolik, kusma, reflü, regürjitasyon, anoreksi, ishal, kabızlık
  • Solunum: Kronik öksürük, hapşırma, hışıltılı solunum, burun akıntısı
  • Cilt: Döküntü, ürtiker, anjiyoödem, atopik dermatit
  • Genel: Büyüme geriliği, anafilaksi, uykusuzluk, yatıştırılamayan ağlama

COMİSS® TESTİ İSPA’YI ERKEN TEŞHİS ETMENİZE YARDIMCI OLUR.


İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

BU BELİRTİYİ COMİSS® TESTİ İLE SKORLAMA


  • Yanık yüzey tahmin çizimleri yaparak, dermatitli cilt yüzeyini tahminleyerek kolayca puanlama.
  • Dermatitli cilt alanı ne kadar büyükse skor o kadar yüksek çıkar.
  • Cilt skoruna ek olarak, aşağıdaki belirti ve belirtilerden herhangi biri varsa, onlar da CoMiSS® testi ile skorlanmalıdır. Bu belirtiler ağlama, ishal, regürjitasyon, kabızlık, ürtiker ve solunum belirtileridir.

COMİSS® FARKINDALIK TESTİ


Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS®
testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.


Teste başlayın

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    Leung D. and Bieber T. Lancet. 2003;361(9352):151–60

2.    Flohr C. and Mann J. Allergy. 2014;69:3–16

3.    Kamer B., et al. Postepy Dermatol Alergol. 2013;30(5)/277–81

4.    Nutten S. Ann Nutr Metab. 2015;66(suppl 1):8–16

5.    Eczema-atopic; NICE CKS, March 2013. http://cks.nice.org.uk/eczema-atopic (Accessed April 2016)

6.    NICE support for commissioning in atopic eczema in children 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/qs44/ resources/support-for-commissioning-for-atopic-eczema-in-children-253673821 (Accessed April 2016)

7.    Eigenmann PA., et al. Pediatrics 1998;101(3):E8

8.    Novembre E., et al. Allergy. 2001;56 (suppl 67):105–8

9.    Sampson HA. and McCaskill CC. J Pediatr. 1985;107:669–75

10.  Vierucci A., et al. Allergy. 1989;44(suppl 9):90–6

11.  Lifschitz C. and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

12.  Høst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36

13.  Koletzko S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221–9ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.