KABIZLIK


Kabızlık, iki ya da daha fazla hafta süren defekasyon (dışkılama) güçlüğü veya gecikmesi olarak tanımlanır. Bebekler ve küçük çocuklarda sık gözlenilen bir durumdur ve yaşamın ilk yılında başlayabilir.1 Yaşamın ilk haftasında yenidoğanlar tipik olarak günde 4 kez dışkılarlar. Bu sayı, bebek 12 aylık oluncaya kadar giderek azalır.1 Anne sütü ile beslenen bir bebeğin birkaç gün veya daha fazla süreyle dışkılamaması da normaldir.2

Bebeklerde ortalama dışkılama sıklığı3,4

Yaş

Haftada

Ayda

0 - 3 ay

 

 

Anne sütü

5 – 40

2.9

Formül mama

5 – 28

2.0

6 - 12 ay
(Tüm bebekler)

5 – 28

1.8

Bebekler neden kabız olur?

Çoğu durumda bebek kabızlığının sebebi fonksiyoneldir,5 çoğunlukla da ağrılı bağırsak hareketleri sebebiyle bebeğin dışkıyı tutmasıyla ortaya çıkar. Bu durum, araya giren bir hastalık, stresli bir durum veya rutin beslenmedeki bir değişiklikten kaynaklanabilir. 1 Şiddetli bebek kabızlığının nadiren bir tıbbi sebebi vardır ve kabızlık çocukların çok az bir kısmında organik bir sebeple görülür.6


İnek sütü protein alerjisinin bir belirtisi olarak kabızlık

Bebeklerdeki kronik kabızlığın inek sütü alımı ile ilişkili olabileceği ve İSPA’nın bir belirtisi olabileceği bildirilmiştir.7,8 Bazı durumlarda İSPA’nın sıklığı kabızlık yaşayan bebeklerde %80’e ulaşabilir. 7
İSPA’lı bebeklerin çoğunluğu en az iki farklı organ sistemini etkileyen, en az iki belirti gösterir.9,10 Kabızlığa ek olarak hastanızda İSPA ile ilişkili olabilecek başka bulgular ve belirtiler varsa11 (aşağıya bakınız), belirti kombinasyonunu skorlamak ve İSPA ihtimalini değerlendirmek için CoMiSS® testini12 kullanabilirsiniz.


İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler11
  • Gastrointestinal Kolik, kusma, reflü, regürjitasyon, anoreksi, ishal, kabızlık
  • Solunum: Kronik öksürük, hapşırma, hışıltılı solunum, burun akıntısı
  • Cilt: Döküntü, ürtiker, anjiyoödem, atopik dermatit
  • Genel: Büyüme geriliği, anafilaksi, uykusuzluk, yatıştırılamayan ağlama


CoMİSS® testİ İSPA’yı erken teşhİs etmenİze yardımcı olur.


İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Bu belİrtİyİ CoMİSS® testİ İle skorlama


  • CoMiSS® testi, dışkı kıvamını değerlendirmede  Bristol dışkı skalası 13 nı kullanmaktadır.  
  • Kabızlık, en az bir hafta sürdüğünde değerlendirilmelidir.
Dışkı skoruna ek olarak aşağıdaki bulgulardan ve belirtilerden herhangi biri varsa, onlar da CoMiSS® testi ile puanlanmalıdır. Bu belirtiler ağlama, regürjitasyon, cilt (atopik dermatit, ürtiker) ve solunum belirtileridir.

COMİSS® FARKINDALIK TESTİ


Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS®
testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.


Teste başlayın

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    Clinical Practice Guideline. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;43(3) e1–13

2.    Hyams JS., et al. Pediatr. 1995;95:50–4

3.    den Hertog., et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012;97:6 F465–70

4.    Fontana M., et al. Acta Paediatr Scand. 1987;78;682–4

5.    Leung A., et al. Am Fam Physician. 1996;54(2):611–8, 627

6.    Baker S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1999;29(5):612–26

7.    Dehghani SM., et al. Iran J Pediatr. 2012;22(4) 468–74

8.    Iacono G., et al. N Engl J Med. 1989;339:1100–4

9.    Lifschitz C. and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

10.  HØst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36

11.  Koletzko S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221–9

12.  Vandenplas Y., et al. Acta Paed. 2015;104:334–39

13.  Lewis S. and Heaton K. Scand J Gastroenterol. 1997;32(9):920–4ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.