DÖKÜNTÜ


Döküntü, bebeklerde oldukça yaygındır ve görülmesi normaldir. Yenidoğanın cildi, yaşamın ilk dört haftasında bir seri değişikliğe uğrar. Bu hassas ciltlerinin yeni ve farklı bir çevreye adapte olmaya çalışmasının bir sonucudur. Bu değişikliklerin çoğu zararsızdır ve herhangi bir tedavi gerektirmeksizin kendiliğinden düzelir.1 Atopik dermatit de bebeklerin sık olarak deneyimlediği bir döküntü türüdür. Ancak atopik dermatit genellikle bir ya da daha fazla alerjene maruz kalınması sonucu ortaya çıkar.

Yenidoğanda en sık gözlenen döküntü türü geçici vezikopüstüler döküntülerdir ve farklı görünümleri nedeniyle kolayca teşhis edilir.1 Bunlar:

  • Eritema toksikum neonatorum: Yenidoğanda en sık gözlemlenen döküntüdür ve %70’e varan sıklıkta görülür.2
  • Akne neonatorum: Yenidoğanların tipik olarak %20’sini etkiler.1
  • Geçici neonatal püstüler melanozis: Siyah ırkta yenidoğanların %5’inde, tüm yenidoğanların %1’inden azında gözlenir. 3,4

Diğer yaygın döküntü türleri şöyledir:
  • Milia: Yenidoğanların %50 kadarında gözlenir ve genellikle yaşamın ilk ayı içinde kaybolur.5


  • Miliaria (ısı döküntüsü): Yenidoğanların %40 kadarında gözlenir ve genellikle yaşamın ilk ayında ortaya çıkar. 6
  • Seboreik dermatit: Çok yaygındır ve atopik dermatitle karıştırılmamalıdır. Eritem ve yağlı pulcuklar olarak tanınır. Genelde saçlı deride bulunur ve “konak” olarak bilinir. Ancak yüz, kulaklar ve boyunda da görülebilir.7

Bebeklerde neden döküntü olur?

Yenidoğanda vezikülopüstüler döküntü genelde bakteriyel, viral veya mantar enfeksiyonlarından kaynaklanır (örneğin sırayla Staphylococcus aureus, Candida albicans, veya Herpes simplex virüsü).3,8 İnek sütü protein alerjisi (İSPA) gibi besin alerjileri de bebekte döküntünün yaygın bir sebebidir.

İnek sütü protein alerjisinin bir belirtisi olarak döküntü

Cilt belirtileri, İSPA’nın tüm belirtilerinin yaklaşık %70’ini oluşturur9. Atopik dermatit İSPA’lı bebeklerde en sık gözlenen döküntü türüdür.

İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler İSPA’lı bebeklerin çoğunluğunda en az iki organ sistemini etkileyen en az iki belirti mevcuttur.10,11
İSPA’nın en yaygın belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak hastalarınızda İSPA’yı daha erken teşhis etmenize yardımcı olabilir.


COMİSS® TESTİ İSPA’YI ERKEN TEŞHİS ETMENİZE YARDIMCI OLUR.


İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

COMİSS® FARKINDALIK TESTİ


Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS®
testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.


Teste başlayın

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    Connor NR. and McGaughlin MR. Am Fam Physician. 2008;77(1):56–60.

2.    Liu C., et al. Dermatology. 2005;210(4):269–272.

3.    Schachner L. and Press S. Pediatr Clin North Am. 1983;30(4):609–629

4.    Laude TA. Approach to dermatologic disorders in black children. Semin Dermatol. 1995;14(1):15–20.

5.    Paller A., et al. Clinical Pediatric Dermatology: A Textbook of Skin Disorders of Childhood and Adolescence. 3rd ed. 2006:737

6.    Feng E., et al. Cutis. 1995;55(4):213–216

7.    Janniger CK. Cutis. 1993;51(4):233–235

8.    Van Praag MC., et al. Pediatr Dermatol. 1997;14(2):131–143

9.    Koletzko S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221–9

10.  Lifschitz C. and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

11.  Høst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.