AĞLAMA VE KOLİK


Ağlama, yenidoğanın hayatının ilk üç ayında normal gelişimsel sürecinin bir parçasıdır. Çünkü bebekler ancak bu yolla iletişim kurabilir.1,2 Bu, yenidoğanın açlığını, öfkesini, ağrısını ve sıkıldığını belirttiği yoldur. Buna rağmen bazı bebekler nedensiz de ağlayabilir.2

İlk üç ay boyunca yenidoğanın günde iki saate kadar ağlaması normaldir. Bu süre, altı haftadan sonra dereceli olarak azalacaktır. 1
Kolik terimi normalden fazla ağlama ve duyarlılık gösteren bebekler için kullanılır. Kolik genellikle sıralı üçlü olay dizisi izler. Sağlıklı ve iyi beslenmiş bir bebekte üç hafta boyunca haftada üç gün, günde üç saatten fazla süren ağlamadır.1,3 Kolik genellikle doğumdan birkaç hafta sonra başlar ve bebek üç aylık olduğunda durumu düzelme gösterir.4

Kolik nöbetleri genellikle öğleden sonra veya akşam başlar. Bebeklerde yüzde buruşma, kıvrılmış bacaklar, sıkılmış yumruklar ve gergin karın kasları ile birlikte görülen yüksek volümlü çığlık nöbetleri şeklindedir.1


Bebekler neden kolik olur?


Bazı bebeklerin neden kolik nöbetleri geçirdiği belirsizdir. Vakaların az bir kısmında altta yatan organik bir bozukluk vardır.1 Bu bozukluklar gastrointestinal ya da travma, merkezi sinir sistemi ya da enfeksiyon nedeniyle olabilir.1
İnek sütü protein alerjisinin bir belirtisi olarak kolik


Bebeklerdeki koliğin inek sütü proteini alımı ile ilişkisi de bulunmaktadır.5 Kolik, hem formül mama ile beslenen6,7,8,9 hem de anne sütü alan10,11 bebeklerde inek sütü protein alerjisinin (İSPA) bir belirtisi olarak bilinmektedir.
İSPA’lı bebeklerin çoğunluğu en az iki farklı organ sistemini etkileyen, en az iki belirti gösterir.12,13 Koliğe ek olarak hastanızda İSPA ile ilişkili olabilecek başka bulgular ve belirtiler varsa14 (aşağıya bakınız), belirti kombinasyonunu skorlamak ve İSPA ihtimalini değerlendirmek için CoMiSS® testini15 kullanabilirsiniz.


İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler14


  • Gastrointestinal Kolik, kusma, reflü, regürjitasyon, anoreksi, ishal, kabızlık.
  • Solunum: Kronik öksürük, hapşırma, hışıltılı solunum, burun akıntısı
  • Cilt: Döküntü, ürtiker, anjiyoödem, atopik dermatit
  • Genel: Büyüme geriliği, anafilaksi, uykusuzluk, yatıştırılamayan ağlama


CoMİSS® testİ İSPA’yı erken teşhİs etmenİze yardımcı olur.


İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Bu belİrtİyİ CoMİSS® testİ İle skorlama


  • 2 haftadan büyük ve 4 aylıktan küçük bebeklerde ve 1 hafta veya daha uzun süreyle ağlaması olanlarda değerlendirilmelidir.
  • Ağlama, en az 1 hafta süreyle üç kez ve günde 3 saatten fazla ise kolik ile ilişkilendirilebilir.  
  • Ağlama skoruna ek olarak aşağıdaki İSPA ile ilişkili belirtilerden ve bulgulardan herhangi biri de mevcut ise CoMiSS® aracılığıyla onlara da skor verilmelidir. Bunlar ishal, kabızlık, regürjitasyon, cilt (atopik dermatit, ürtiker) ve solunum belirtileridir.

COMİSS® FARKINDALIK TESTİ


Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS®
testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.


Teste başlayın

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    Roberts DM., et al. Am Fam Physician. 2004;70:735–40

2.    Centre of Excellence for early child development. Crying Behaviour information sheet, 2008 http://www.child-encyclopedia.com/crying-behaviour/resources (Accessed February 2016)

3.    Wessel MA., et al. Pediatrics. 1954;14:421–35

4.    Savino F., et al. Ital Journal Pediatr. 2014;40:53

5.    Jakobsson I. and Lindberg T. Acta Paediatr Scand. 1979;68:853–59

6.    Savilathi E., et al. Textbook of Gastroenterology and Nutrition in Infancy. 1981;689

7.    Iacono G., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1991;12:332–5

8.    Lothe L., et al. Pediatrics. 1982;70:7–10

9.    Lothe L. and Lindberg T. Pediatrics. 1989;83(2):262–6

10.  Jakobsson I. and Lindberg T. Pediatrics. 1983;71:268–71

11.  Jakobsson I. and Lindberg T. Lancet. 1978;2:437–39

12.  Lifschitz C. and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

13.  Høst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36

14.  Koletzko S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221–9

15.  Vandenplas Y., et al. Acta Paed. 2015;104:334–9ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.