YATIŞTIRILAMAYAN AĞLAMA


Ağlama, bebeklerde yaşamın ilk üç ayında normal gelişimin bir parçasıdır. Açlık, yorgunluk, öfke, ağrı ve hatta sıkıntı gibi hislerini belirtmelerinin tek yoludur.1,2
Yatıştırılamayan ağlama gibi anormal ağlamaları tanımlamada pek fikir birliği yoktur. En yaygın kullanılan tanımı; “en az bir hafta boyunca üç günden daha fazla, günde üç saatten daha fazla süren ağlamadır.”3,4 şeklindedir. Yatıştırılamayan ağlamanın etkisi üç aydan küçük bebeklerde yüksektir ve altı aydan sonra belirgin olarak azalır.5 Eğer bebek üç hafta boyunca haftada üç gün, günde üç saatten fazla ağlıyorsa kolik de olabilir.

Bebekler neden yatıştırılamayacak şekilde ağlar?


İnek sütü proteini alerjisi (İSPA), yatıştırılamayan ağlamaya sebep olabilir.6 Diğer muhtemel nedenler idrar yolu enfeksiyonu, gastro-özofageal reflü (GÖR), viral bir hastalık veya bakteriyel menenjit6 ya da kolik3 (Ağlama/Kolik) olabilir.

İnek sütü protein alerjisinin bir belirtisi olarak yatıştırılamayan ağlama


İSPA, yenidoğanlarda ve bebeklerde yatıştırılamayan ağlama gibi belirtilerle sonuçlanan bir seri klinik belirti gösterebilir.7

İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler İSPA’lı bebeklerin çoğunluğunda en az iki organ sistemini etkileyen en az iki belirti mevcuttur.8,9
İSPA’nın en yaygın belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak hastalarınızda İSPA’yı daha erken teşhis etmenize yardımcı olabilir.COMİSS® TESTİ İSPA’YI ERKEN TEŞHİS ETMENİZE YARDIMCI OLUR.


İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

COMİSS® FARKINDALIK TESTİ


Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS®
testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.


Teste başlayın

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    Roberts DM., et al. Am Fam Physician. 2004;70:735–40

2.    Centre of Excellence for early child development. Crying Behaviour information sheet, 2008 (http://www.child-encyclopedia.com/crying-behaviour/resources) Accessed February 2016

3.    Wessel MA., et al. Pediatrics. 1954;14:421–35

4.    Zeskind PS. and Barr RG. Child Development. 1997;68:394–403

5.    Von Kries R., et al. Archi of Pediatr Adolesc Med. 2006;160:508–11

6.    Freedman SB., et al. Pediatrics. 2009;123:841–8

7.    Brill H. Can Fam Physician. 2008;54:1258–64

8.    Lifschitz C. and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

9.    Høst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.