KRONİK ÖKSÜRÜK


Öksürük, solunum yolunun bir refleks etkisidir ve üst hava yolunu açmak üzere gerçekleşir.1 Kronik öksürük temel klinik değerlendirmeden sonra hala sebebi belirsiz olan öksürüktür.2

Kronik öksürük, üç haftadan uzun süren öksürüktür ve ikinci basamak sağlık kurumlarına başvurunun yaygın bir sebebidir.2

Bebeklerde kronik öksürük neden olur?


Bebeklerde kronik öksürük, çeşitli çevresel ve patojenik tetikleyicilerle ilişkili olabilir.1 Çevresel faktörler, sigaraya ve çevresel kirliliğe maruz kalmayı kapsar.1 Kronik öksürük yapan hastalıklar astım, bronşit, gastro-özofageal reflü hastalığı, geniz akıntısı veya rinosinüzittir.1

İnek sütü protein alerjisinin bir belirtisi olarak kronik öksürük


İnek sütü protein alerjisi (İSPA) olan bebeklerin %30 kadarında, kronik öksürük gibi solunum belirtileri gözlemlenir.3 İnek sütü protein alır almaz öksürük reaksiyonu veren bebeklerde İSPA’dan şüphelenilir.4,5İSPA’lı bebeklerin çoğunluğunda en az iki organ sisteminde gözlenen en az iki belirti vardır.6,7
öksürük


Kronik öksürük gibi solunum belirtilerine ek olarak hastanızda İSPA ile ilişkili olabilecek başka bulgular ve belirtiler varsa5 (aşağıya bakınız), belirti kombinasyonunu skorlamak ve İSPA ihtimalini değerlendirmek için CoMiSS® testini8 kullanabilirsiniz.


İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler
  • Gastrointestinal Kolik, kusma, reflü, regürjitasyon, anoreksi, ishal, kabızlık
  • Solunum: Kronik öksürük, hapşırma, hışıltılı solunum, burun akıntısı
  • Cilt: Döküntü, ürtiker, anjiyoödem, atopik dermatit
  • Genel: Büyüme geriliği, anafilaksi, uykusuzluk, yatıştırılamayan ağlama

COMİSS® TESTİ İSPA’YI ERKEN TEŞHİS ETMENİZE YARDIMCI OLUR.


İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

BU BELİRTİYİ COMİSS® TESTİ İLE SKORLAMA


  • Solunum belirtileri kombinasyonuna bir skor verilir.
  • Skor ne kadar yüksekse belirtilerin şiddeti de o kadar yüksektir.
Solunum skoruna ek olarak, aşağıdaki bulgulardan belirtilerden herhangi biri varsa, onlar da CoMiSS® testi ile skorlanmalıdır. Bu belirtiler ishal, regürjitasyon, kabızlık, cilt (ürtiker, atopik dermatit) belirtileridir.

COMİSS® FARKINDALIK TESTİ


Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS®
testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.


Teste başlayın

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    Chung KF. and Pavord IF. Lancet. 2008;371(9621):1364–74

2.    Pavord IF. and Chung KF. Lancet. 2008;371(9621):1375–84

3.    Vandenplas Y., et al. Arch Dis Child. 2007;92(10):902–8

4.    Caffarelli C., et al. It J Pediatr. 2010;36:5

5.    Koletzko S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221–9

6.    Lifschitz C. and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

7.    Høst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36

8.    Vandenplas Y., et al. Acta Paed. 2015;104:334–9ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.