KRONİK ÖKSÜRÜK


Ürtiker, yoğun kaşıntılı, yüzeysel cilt ödemi ile tanınan, iyi çerçevelenmiş yaygın bir cilt sorunudur. Ödem büyüklüğü yaklaşık 1 veya 2 cm’dir. Ancak farklı büyüklükte de olabileceği gibi, bir araya gelerek büyük bir kabarcık görünümü de oluşturabilir.1 Ürtiker cildin herhangi bir yerinde görülebilir1 ve kronikten ziyade genelde akut olarak gözlenir.2

Bebekler neden ürtiker olur?


Akut ürtikerin bebekte en yaygın sebepleri inek sütü proteini gibi besin alerjenleridir. Böcek ısırığı, ilaç kullanımı veya enfeksiyonlar da ürtikere sebep olabilir.1 Ürtikerin muhtemel sebepleri akut ürtikerli bebeklerde genelde tanımlanabilir. Ancak spesifik tetikleyici kronik vakaların ancak %10–20’sinde tespit edilebilir. 3

İnek sütü proteini alerjisinin bir belirtisi olarak ürtiker


Ürtiker inek sütü proteini alerjisinin (İSPA) birçok cilt belirtilerinden biridir4.  Ürtiker, bebeklerin yaklaşık %30’unda İSPA’nın bir belirtisi olarak bildirilmiştir ve genelde inek sütü proteini alımında erken bir reaksiyon olarak ortaya çıkar.5,6


İSPA’lı bebeklerin çoğunluğunda en az iki organ sisteminde gözlenen en az iki belirti vardır.4,7 Ürtikere ek olarak hastanızda İSPA ile ilişkili olabilecek başka bulgular ve belirtiler de varsa9 (aşağıya bakınız), belirti kombinasyonunu skorlamak ve İSPA ihtimalini değerlendirmek için CoMiSS® aracını9 kullanabilirsiniz.
İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler9
  • Gastrointestinal Kolik, kusma, reflü, regürjitasyon, anoreksi, ishal, kabızlık
  • Solunum: Kronik öksürük, hapşırma, hışıltılı solunum, burun akıntısı
  • Cilt: Döküntü, ürtiker, anjiyoödem, atopik dermatit
  • Genel: Büyüme geriliği, anafilaksi, uykusuzluk, yatıştırılamayan ağlama

COMİSS® TESTİ İSPA’YI ERKEN TEŞHİS ETMENİZE YARDIMCI OLUR.


İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

BU BELİRTİYİ COMİSS® TESTİ İLE SKORLAMA


  • Ürtikerin varlığı şöyle skorlanır: yok=0, var=6
  • Cilt belirti skoruna ek olarak, aşağıdaki bulgulardan ve belirtilerden herhangi biri varsa onlar da CoMiSS®testi ile skorlanmalıdır. Bu belirtiler ağlama, ishal, regürjitasyon, kabızlık, cilt (atopik dermatit) ve solunum belirtileridir.

COMİSS® FARKINDALIK TESTİ


Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS®
testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.


Teste başlayın

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ


Kaynaklar

1.    Schaefer P. An Fam Physician 2011 May 1;83 (9): 1078-84

2.    Deadcock SJ. Clin Exp Immunol. 2008;153(2):151-61

3.    Kulthanan K., et al. J Dermatol. 2007;34(5): 294–301

4.    Lifschitz C and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

5.    Hill DJ., et al. Clin Allergy 1988;18(5)481-90

6.    Vandenplas Y., et al Arch Dis Child 2007;92:902-08

7.    Høst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36

8.    Koletzko S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221–9

9.    Vandenplas Y., et al. Acta Paed. 2015;104:334–39ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.