KUSMA


Kusma, mide içeriğinin kas baskısı ile istemsiz olarak dışarıya atılması olarak tarif edilir.1 Daha pasif olan ve bebeğin özofagusu tamamen gelişinceye kadar gözlemlenebilen reflü veya regürjitasyonla karıştırılmamalıdır.2

Bebekler neden kusar?


  • Yenidoğanlarda ve bebeklerde inek sütü proteini alerjisi (İSPA) gibi bir besin alerjisi  
  • Gastroenterit gibi bir mide enfeksiyonu. Bu enfeksiyon çeşidinde kusmaya genelde ishal eşlik eder ve dehidrasyon riski taşır.3

Ayrıca bir ilaca, bağırsak obstrüksiyonuna karşı veya metabolik bozukluklar sebebiyle gözlenen gastro-özofageal reflü de diğer kusma sebepleri arasındadır.4

İnek sütü proteini alerjisinin bir semptomu olarak kusma


Kusma, İSPA’nın yaygın görülen bir semptomudur.5,6 Klinik olarak ani (dakikalar içinde) 7 veya geç (birkaç gün, hatta bir hafta) reaksiyon şeklinde gözlenebilir. 5 İSPA’lı bebeklerin yaklaşık %50’sinde semptom olarak kusma görülmektedir.8,9İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler

İSPA’lı bebeklerin çoğunluğunda en az iki organ sistemini etkileyen en az iki semptom mevcuttur.10,11
İSPA’nın en yaygın semptomları hakkında bilgi sahibi olmak hastalarınızda İSPA’yı daha erken teşhis etmenize yardımcı olabilir.


COMİSS® TESTİ İSPA’YI ERKEN TEŞHİS ETMENİZE YARDIMCI OLUR.


İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.


COMİSS® FARKINDALIK TESTİ


kusma

Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS®
testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.


Teste başlayın

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    Lightdale JR., et al. Pediatrics. 2013;131:e1684–95

2.    Marseglia L., et al. World J Gastroenterol 2015; 21(28): 8508–15

3.    Guarino A., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;59:132–52

4.    Vomiting in the Pediatric Age Group. http://www.medscape.com/viewarticle/711641_3 (Accessed March 2016)

5.    Koletzko S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221–9

6.    Ravelli AM., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001;32:59–64

7.    Vandenplas Y., et al. Arch Dis Child. 2007;92:902–08

8.    Klemola T., et al. J Pediatr. 2002;140(2):219–24

9.    Hill DJ., et al. Clin Allergy. 1988;18(5)481–90

10.  Lifschitz C. and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

11.  Høst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.