HIŞILTILI SOLUNUM


Hışıltılı solunum yollarının daralması sebebiyle ortaya çıkan tiz, ıslık sesidir ve nefes almayı güçleştirir.1 Hışıltılı solunum tipik olarak nefes verme (ekspirasyon) sırasında meydana gelir ancak nefes alma (inspirasyon) sırasında da gözlenebilir. Bebek ve küçük çocuklarda yaygın bir problemdir ve bebeklerin yaklaşık %25–30’u bebeklik çağı boyunca en az bir kez hışıltılı nefes alırlar.2 Solunum yollarının fizyolojik farklılığından dolayı çocuklarda yetişkinlerden daha fazla hışıltılı solunum görülür.2

Hışıltılı solunum neden olur?


Astım beş yaş altı çocuklarda tekrarlayan hışıltılı solunumun en muhtemel nedenidir.2 Alerji (toz veya polen), solunum yolu enfeksiyonları veya soğuk algınlığı virüsü yaygın sebepleridir.2

İnek sütü proteini alerjisinin bir belirtisi olarak hışıltılı solunum


İnek sütü proteini alerjisi (İSPA) olan bebeklerin %30 kadarında hışıltılı solunum gibi bir solunum sistemi belirtisi gözlenir.3 Hışıltılı solunum inek sütü proteini alımı ile tetiklenebilir. Ayrıca, inek sütü proteinine IgE antikoru aracılı bir yanıt da olabilir ki bu durum kendini, inek sütü alımını takiben hızla (30 dakika-2 saat) gösterir.4

İSPA’lı bebeklerin çoğunluğunda en az iki organ sisteminde gözlenen en az iki belirti vardır. 5,6 Kronik öksürük gibi solunum belirtilerine ek olarak hastanızda İSPA ile ilişkili olabilecek başka bulgular ve belirtiler de varsa9 (aşağıya bakınız), belirti kombinasyonunu skorlamak ve İSPA ihtimalini değerlendirmek için CoMiSS® testini8 kullanabilirsiniz.
İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler7
  • Gastrointestinal Kolik, kusma, reflü, regürjitasyon, anoreksi, ishal, kabızlık
  • Solunum: Kronik öksürük, hapşırma, burun akıntısı
  • Cilt: Döküntü, ürtiker, anjiyoödem, atopik dermatit
  • Genel: Büyüme geriliği, anafilaksi, uykusuzluk, yatıştırılamayan ağlama

COMİSS® TESTİ İSPA’YI ERKEN TEŞHİS ETMENİZE YARDIMCI OLUR.


İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

BU BELİRTİYİ COMİSS® TESTİ İLE SKORLAMA


  • Solunum belirtilerinin kombinasyonuna bir skor verilir.
  • Skor ne kadar yüksekse belirtilerin şiddeti de o kadar yüksektir.
  • Solunum belirtileri skoruna ek olarak, aşağıdaki bulgulardan ve belirtilerden herhangi biri varsa, onlar da CoMiSS® testi ile skorlanmalıdır. Bu belirtiler kabızlık, ishal, regürjitasyon ve cilt (atopik dermatit ve ürtiker) belirtileridir.

COMİSS® FARKINDALIK TESTİ


Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS®
testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.


Teste başlayın

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    MayoClinic Wheezing 2014. http://www.mayoclinic.org/symptoms/ wheezing/basics/definition/sym-20050764 (Accessed February 2016)

2.    Weiss LN. Am Fam Physician. 2008;77(8):1109–14

3.    Vandenplas Y., et al Arch Dis Child 2007;92:902–8

4.    Caffarelli C., et al. It J Pediatr. 2010;36:5

5.    Lifschitz C. and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

6.    Høst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36

7.    Koletzko S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221–9

8.    Vandenplas Y., et al. Acta Paed. 2015;104:334–9ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.