BEBEKLERDE ANOREKSİ


Bebeklerde anoreksi 6 ay ile 9 ay arasında ortaya çıkan bir beslenme bozukluğudur.1,2 Belirgin iştahsızlık ve besin almada aşırı kısıtlanma ile karakterizedir. Büyüme geriliğine (kilo almada yetersizlik) sebep olur.1,2

Bebeklerde anoreksi belirgin gelişim riskleri taşır. Bu risklerin başlıcası büyüme geriliğidir ki özellikle büyüme dönemindeki bebekler için tehlikelidir.1,2

İnek sütü protein alerjisinin bir belirtisi olarak bebeklerde anoreksi


Bebeklerde anoreksi, inek sütü protein alerjisinde (İSPA) olduğu gibi, belli bir besinden tiksinme veya besin alımı sonrası yaşanan bir travma ile ilişkili olabilir.3

İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler


İSPA’lı bebeklerin çoğunluğunda en az iki organ sistemini etkileyen en az iki belirti mevcuttur.4,5
İSPA’nın en yaygın belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak hastalarınızda İSPA’yı daha erken teşhis etmenize yardımcı olabilir.CoMİSS® testİ İSPA’yı erken teşhİs etmenİze yardımcı olur.


İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

COMİSS® FARKINDALIK TESTİ


Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS®
testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.


Teste başlayın

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    Chatoor I. J Am Acad Psychoanal. 1989;17(1):43–64

2.    Chatoor I., et al. Pediatrics.2004;113(5):e440–7

3.    Steinberg C. BCMJ. 2007; 49(4):183–6

4.    Lifschitz C. and Szajewska H Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

5.    Høst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.