Reflü, bebeğin beslenme sırasında veya beslenmeden hemen sonra sütü geri çıkarmasıdır.1 Regürjitasyon, reflüyle geri gelen sütün ağıza ulaşması ve dışarı çıkarılmasıdır. Reflü ve regürjitasyon daha pasiftir ve kusma ile karıştırılmaması gerekir. Kusma, midedeki sütün kas baskısıyla dışarı atılmasıdır. 1

Reflü ve regürjitasyon rahatsız edici olsa da, alt özofageal sfinkterin tam olgunlaşmamış olması sebebiyle doğaldır. Sindirim sistemi geliştikçe kendiliğinden geriler. Ancak bu gelişim tamamlanmadan önce bebek tek seferde çok fazla sütle beslenmezse gaz çıkarma, reflü ve regürjitasyonu azaltacaktır.1


Bebeklerde regürjitasyona ne sebep olur?

Bazı durumlarda reflü ve regürjitasyonun altında yatan bir sebep olabilir. Bunlar, özofagus ile mide arasındaki kapağın zayıf olduğu veya doğru çalışmadığı gastro-özofageal reflü hastalığı ile sindirim kanalındaki tıkanıklığı kapsamaktadır.


İnek sütü protein alerjisinin bir belirtisi olarak reflü ve regürjitasyon

İSPA ve reflü, bebeklerde en yaygın gözlenen rahatsızlıklar olarak değerlendirilir.3,4 Reflü ve regürjitasyon, İSPA’nın yaygın belirtileri olarak bilinir. 4,5,6 İnek sütü proteininin, 12 aydan küçük bebeklerin yaklaşık %50’sinde reflü ve regürjitasyonun belirtilerine sebep olan ve tetikleyen bir unsur olduğu bilinmektedir.3,4,5
İSPA’lı bebeklerin çoğunda en az iki farklı organ sistemini etkileyen en az iki belirti görülür.7,8 Regürjitasyona ek olarak hastanızda İSPA ile ilişkili olabilecek başka bulgular ve belirtiler de varsa9 (aşağıya bakınız), belirti kombinasyonunu skorlamak ve İSPA ihtimalini değerlendirmek için CoMiSS® testini10 kullanabilirsiniz.


İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler9

  • Gastrointestinal Kolik, kusma, reflü, regürjitasyon, anoreksi, ishal, kabızlık.
  • Solunum: Kronik öksürük, hapşırma, hışıltılı solunum, burun akıntısı
  • Cilt: Döküntü, ürtiker, anjiyoödem, atopik dermatit
  • Genel: Büyüme geriliği, anafilaksi, uykusuzluk, yatıştırılamayan ağlama
Reflüsü olan bebek

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    NHS Choices. Reflux in babies information sheet.  http://www.nhs.uk/conditions/reflux-babies/Pages/Introduction.aspx (Accessed April 2016)

2.    Vandenplas Y. and De Greef E. Acta Paed. 2014;103(6)e243–50

3.    Iacono G., et al. J Al Clinical Immunol. 1996;97(3):822–7

4.    Cavatai F., et al. J Pediatr Gastorenterol Nutr. 2000;30:s36–44

5.    Salvatore S. and Vandenplas Y. Pediatrics. 2002;110:972–84

6.    Ravelli AM., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001;32:59–64

7.    Lifschitz C. and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

8.    HØst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36

9.    Koletzko S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221–9

10.  Vandenplas Y., et al. Acta Paed. 2015;104:334–39ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.