Anne sütünün bebek için en iyi besin olduğuna inanıyoruz. Anneler ve aileler doktora danıştıklarında bebeğin sağlık durumu nedeniyle optimal anne sütü ile beslemenin mümkün olmadığını görürler. Bu durumda bebeğe beslenmesinde özel tıbbi durumlar için hazırlanmış mamalar hayati rol oynar. Anne sütü yerine geçen mamaların sağlanması konusunda Nestlé Health Science olarak bir sorumluluğumuz vardır.

Bu web sitesi inek sütü proteini alerjisinin yönetimi ve beslenme çözümleri sunmayı amaçlar. Bu web sitesine devam ederek Nestlé Health Science’in kendi isteğinizle bilgi sunduğunu kabul etmiş olursunuz.

Sağlık Profesyoneli misiniz veya ebeveyn misiniz?


Ürün sayfalarımızın içeriği sağlık profesyonelleri için hazırlanmıştır.
Anasayfaya yönlendirileceksiniz.
Sağlık profesyonelleri için hazırlanmış içeriğe yönlendiriliyorsunuz.Ürün sayfalarımızın içeriği sağlık profesyonelleri için hazırlanmıştır.

Sağlık Profesyoneli misiniz?

Eğer sağlık profesyoneliyseniz lütfen sayfayı ziyaret etmek için "EVET"i, değilseniz "HAYIR" ı tıklayınız.

Ürün sayfalarımızın içeriği sağlık profesyonelleri için hazırlanmıştır.
Anasayfaya yönlendirileceksiniz.
Sağlık profesyonelleri için hazırlanmış içeriğe yönlendiriliyorsunuz.

REFLÜ VE REGÜRJİTASYON

Reflüsü olan bebek

Reflü, bebeğin beslenme sırasında veya beslenmeden hemen sonra sütü geri çıkarmasıdır.1 Regürjitasyon, reflüyle geri gelen sütün ağıza ulaşması ve dışarı çıkarılmasıdır. Reflü ve regürjitasyon daha pasiftir ve kusma ile karıştırılmaması gerekir. Kusma, midedeki sütün kas baskısıyla dışarı atılmasıdır. 1

Reflü ve regürjitasyon rahatsız edici olsa da, alt özofageal sfinkterin tam olgunlaşmamış olması sebebiyle doğaldır. Sindirim sistemi geliştikçe kendiliğinden geriler. Ancak bu gelişim tamamlanmadan önce bebek tek seferde çok fazla sütle beslenmezse gaz çıkarma, reflü ve regürjitasyonu azaltacaktır.1


Bebeklerde regürjitasyona ne sebep olur?

Bazı durumlarda reflü ve regürjitasyonun altında yatan bir sebep olabilir. Bunlar, özofagus ile mide arasındaki kapağın zayıf olduğu veya doğru çalışmadığı gastro-özofageal reflü hastalığı ile sindirim kanalındaki tıkanıklığı kapsamaktadır.


İnek sütü protein alerjisinin bir belirtisi olarak reflü ve regürjitasyon

İSPA ve reflü, bebeklerde en yaygın gözlenen rahatsızlıklar olarak değerlendirilir.3,4 Reflü ve regürjitasyon, İSPA’nın yaygın belirtileri olarak bilinir. 4,5,6 İnek sütü proteininin, 12 aydan küçük bebeklerin yaklaşık %50’sinde reflü ve regürjitasyonun belirtilerine sebep olan ve tetikleyen bir unsur olduğu bilinmektedir.3,4,5
İSPA’lı bebeklerin çoğunda en az iki farklı organ sistemini etkileyen en az iki belirti görülür.7,8 Regürjitasyona ek olarak hastanızda İSPA ile ilişkili olabilecek başka bulgular ve belirtiler de varsa9 (aşağıya bakınız), belirti kombinasyonunu skorlamak ve İSPA ihtimalini değerlendirmek için CoMiSS® testini10 kullanabilirsiniz.


İSPA ile ilişkili bulgular ve belirtiler9

  • Gastrointestinal Kolik, kusma, reflü, regürjitasyon, anoreksi, ishal, kabızlık.
  • Solunum: Kronik öksürük, hapşırma, hışıltılı solunum, burun akıntısı
  • Cilt: Döküntü, ürtiker, anjiyoödem, atopik dermatit
  • Genel: Büyüme geriliği, anafilaksi, uykusuzluk, yatıştırılamayan ağlama

CoMİSS® testİ İSPA’yı erken teşhİs etmenİze yardımcı olur.

İnek Sütü ilişkili Belirti Skoru (CoMiSS)® basit, hızlı ve kullanımı kolay bir farkındalık testidir. Yenidoğanda ve bebeklerde inek sütü ile ilişkili bulgularını ve belirtilerini daha kolay ayırt etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Bu belİrtİyİ CoMİSS® testİ İle skorlama

  • Regürjitasyonun hacmi ve şiddeti ne kadar fazla ise skor o kadar yüksek olacaktır.
  • Yalnızca 2 haftadan büyük ve 6 aydan küçük bebekleri değerlendirin.
  • Regürjitasyon skoruna ek olarak aşağıdaki belirti ve belirtilerden herhangi biri varsa, onlar da CoMiSS® testi ile skorlanmalıdır. Bu belirtiler ağlama, ishal, regürjitasyon, kabızlık, cilt (atopik dermatit, ürtiker) ve solunum belirtileridir.

CoMİSS® farkındalık testİCoMiSS® awareness tool is available in print and online version
Hastanızda İSPA’ya ait olabileceğini düşündüğünüz belirtiler varsa CoMiSS® testi ile skorlama yaparak durumunu değerlendirin.

Teste başlayın
İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Kaynaklar

1.    NHS Choices. Reflux in babies information sheet.  http://www.nhs.uk/conditions/reflux-babies/Pages/Introduction.aspx (Accessed April 2016)

2.    Vandenplas Y. and De Greef E. Acta Paed. 2014;103(6)e243–50

3.    Iacono G., et al. J Al Clinical Immunol. 1996;97(3):822–7

4.    Cavatai F., et al. J Pediatr Gastorenterol Nutr. 2000;30:s36–44

5.    Salvatore S. and Vandenplas Y. Pediatrics. 2002;110:972–84

6.    Ravelli AM., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001;32:59–64

7.    Lifschitz C. and Szajewska H. Eur J Pediatr. 2015;174:141–50

8.    HØst A. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5:1–36

9.    Koletzko S., et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221–9

10.  Vandenplas Y., et al. Acta Paed. 2015;104:334–39ÖNEMLİ NOT: Anneler bebeklerinde inek sütü protein alerjisi olsa bile emzirmeye devam etmeye teşvik edilmelidir. Bu da annenin kendi beslenmesinde süt ve süt ürünlerini tamamen çıkarması ile mümkündür. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ürün kullanılacaksa bu mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.